Klage over afslag på om aktindsigt i afdød brors sygeplejejournal

Patientklagenævnet finder, at <***> var berettiget til at få aktindsigt i afdøde <***>s sygeplejejournal i henhold til § 28 i lov om patienters retsstilling.

Sagsnummer:

0017327

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Sygeplejersker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Patientklagenævnet finder, at <***> var berettiget til at få aktindsigt i afdøde <***>s sygeplejejournal i henhold til § 28 i lov om patienters retsstilling.

 

<***> fik i 1995 konstateret kræft i tungen. Han ønskede ikke at blive opereret og blev i stedet behandlet med strålebehandling.

<***> forvaltningen, <***> Kommune, ydede første gang hjemmesygepleje til <***> den 10. januar 1995 i form af medicinadministration og siden igen i perioder fra den 20. maj 1997 til den 12. november 1999 i form af medicinadministration, pleje af eksem og sårpleje.

Den 12. november 1999 blev <***> indlagt på hospital, hvor han døde den 16. november 1999.

Den 1. december 1999 anmodede <***>, der er afdøde <***>s søster, <***>forvaltningen, <***> Kommune, om fuldstændig aktindsigt i <***>s sygeplejejournal.

Ved brev af 8. december 1999 meddelte konstitueret områdesygeplejerske <***> afslag på anmodningen om aktindsigt under henvisning til, at <***> ikke var part i sagen.

Der er klaget over, at konstitueret områdesygeplejerske <***> afslog at give <***> aktindsigt i <***>s sygeplejejournal.

Patientklagenævnet har til brug for vurderingen af sagen haft lejlighed til at gennemse sygeplejejournalen fra <***> forvaltningen, <***> Kommune, vedrørende <***>.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> i sygeplejejournalen står anført som <***>s pårørende, og at det af sygeplejejournalen fremgår, at hun flere gange i perioden fra 1997 til 1999 blev kontaktet af hjemmesygeplejen med henblik på tilrettelæggelse af <***>s pleje. Endvidere fremgår det, at hun efter aftale med hjemmesygeplejen i perioder gav medicin til <***>, ligesom hun hjalp med at smøre <***>s eksem.

Det er herefter nævnets opfattelse, at <***> må anses som nærmeste pårørende til afdøde <***>

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af sygeplejejournalen fremgår, at <***> under <***>s sygdomsforløb ofte og efter <***>s eget ønske var involveret i stillingtagen til hans behandling.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at der i sygeplejejournalen i øvrigt ikke findes notater, der tyder på, at det ville være i strid med <***>s ønske at udlevere sygeplejejournalen til <***>, og at der ikke findes notater af en sådan karakter, som ikke bør udleveres af hensyn til <***>.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at konstitueret områdesygeplejerske <***> burde have imødekommet <***>s anmodning om aktindsigt i afdøde <***>s sygeplejejournal.