Klager over plastikkirurgiske indgreb på bryster

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af i perioden fra den 26. maj 1997 til den 14. juni 1999 på plastikkirurgisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin information af i perioden fra den 26. maj 1997 til den 3. august 1998 på plastikkirurgisk afdeling, .Overlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af i perioden fra den 22. februar til den 14. juni 1999 på plastikkirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0017422

Offentliggørelsesdato:

20. august 2004

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> i perioden fra den 26. maj 1997 til den 14. juni 1999 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin information af <****> i perioden fra den 26. maj 1997 til den 3. august 1998 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

Overlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> i perioden fra den 22. februar til den 14. juni 1999 på plastikkirurgisk afdeling, <****>.

havde i 1992 fået fjernet højre bryst på grund af kræft. Der var i den forbindelse ikke blevet påvist spredning af kræft til lymfeknuderne, og der var ikke givet efterbehandling.

blev henvist til plastikkirurgisk afdeling, , med henblik på brystrekonstruktion og gennemgik fra august 1993 til marts 1996 et rekonstruktionsforløb med indoperation af ekspansionsprotese og senere udskiftning af denne til fast silicone-protese. Endvidere blev foretaget reduktionsoperation af venstre bryst og flere efterfølgende korrektioner af højre og venstre bryst, senest ved operation den 11. juni 1996. Det fremgår af journalen, at i forbindelse med dette forløb fik oplyst, at der ikke kunne opnås fuldstændig symmetri mellem højre og venstre bryst.

Ved konsultation den 26. maj 1997 hos overlæge , plastikkirurgisk afdeling, , fandt , at resultatet af de hidtidige operationer ikke havde givet et tilfredsstillende kosmetisk resultat, idet der var asymmetri mellem højre og venstre bryst og en generende hudfold bagtil ved arret på højre side. Ved konsultationen blev det aftalt at foretage fornyet operation med fjernelse af hudfolden, justering af størrelsen af venstre bryst, fjernelse af påfyldningsstuds og genskabelse af højre brystvorte samt korrektion af venstre bryst med fjernelse af arvæv og løft af brystvævet og fastgørelse af dette i dybden.

Operationen blev planlagt udført inden for 3 måneder, men på grund af kapacitetsproblemer blev først indlagt til operation den 20. november 1997. På grund af sygdom måtte operationen imidlertid aflyses

Den 9. december 1997 blev genindlagt med henblik på gennemførelse af den planlagte operation, som blev foretaget af overlæge den 10. december 1997.

Den 11. maj 1998 angav ved samtale med overlæge , at operation-resultatet ikke var som forventet, herunder at hun ikke havde forventet, at højre brystvorte var rekonstrueret.

Den 3. august 1998 oplyste overlæge om, at fuldstændig symmetri aldrig ville kunne opnås, men at et mere ensartet udseende ville kunne skabes ved at fjerne den gendannede højre brystvorte og i stedet foretage tatovering og foretage udtynding af en pudeformet fortykkelse, der var opstået opadtil på højre bryst. ønskede at overveje sagen.

Ved samtaler den 13. november 1998 og den 29. januar 1999 i plastikkirurgisk ambulatorium, diskuteredes behandlingsmulighederne. kunne enten acceptere tilstanden, som den var, eller vælge at få foretaget udskiftning af protesen på højre side med en større med henblik på bedre symmetri og udjævning af konturforskelle, eller en total fjernelse af det rekonstruerede bryst.

Den 22. februar 1999 tilkendegav ved konsultation hos overlæge , at hun ønskede at få udskiftet den højresidige brystprotese med en større protese.

Den 11. juni 1999 blev indlagt med henblik på operation, og den 14. juni 1999 foretog overlæge operation med udtynding af den såkaldte Göteborg-lap, åbning af kapselrummet og indlæggelse af en større protese samt tatovering af højre brystvorte. Efterforløbet var præget af væskedannelse omkring protesen.

Ved kontrol den 5. oktober 1999 fandt , at protesen var for tung og at den opnåede symmetri ikke var acceptabel. Overlæge fandt ikke mulighed for at foretage yderligere korrektion, men tilbød at fjerne rekonstruktionen, såfremt var interesseret i dette.

Der foreligger kliniske fotos fra den 21. juni, den 15. juli, og den 23. september 1996, fra den 20. november 1997, fra den 11. maj 1998 og den 11. juni 1999.

Der er klaget over, at den operation, modtog den 10. december 1997, var utilstrækkelig, idet det kosmetiske resultat af indgrebet var utilfredsstillende.

Der er endvidere klaget over, at den information, modtog forud for operationen den 14. juni 1999, var utilstrækkelig, idet ikke forud for indgrebet blev oplyst om, at man ville indsætte en ny silicone-protese samt foretage tatovering af brystvorte på højre side.

Endelig er der klaget over, at den operation, modtog den 14. juni 1999, var utilstrækkelig, idet det kosmetiske resultat var utilfredsstillende, idet den anvendte protese efterfølgende har generet , fordi den er hård, stor og ubevægelig samt at tatoveringen af højre bryst har medført, at asymmetrien ses endnu mere end tidligere.

Nævnet har lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge og den 26. maj, den 20. november og den 9. december 1997 drøftede hvad, der skulle ske i forbindelse med den planlagte operation, samt at erklærede sig indforstået hermed. Forud for indgrebet den 10. december 1997 blev den tidligere lagte plan således bekræftet, og det blev endvidere aftalt, at overlæge om muligt skulle korrigere den venstre brystvorte, der var indtrukket (inverteret).

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at operationen ifølge beskrivelsen heraf i journalen, blev udført i overensstemmelse med almindelig praksis. Overlæge fjernede således efter optegnelse den overskydende hudfold på højre side og højre brystvorte blev genskabt (a.m. Kroll). Venstre bryst blev opereret med fastgørelse af brystvævet på brystmusklen, således at vævet vendte delvis indad. Endvidere blev venstre brystvorte søgt korrigeret ved at løsne nogle strammende vævsstrøg. Forløbet umiddelbart efter operationen var uden væsentlige komplikationer.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge den 22. februar 1999 informerede om, at fuldstændig symmetri ikke ville kunne opnås, samt at overlæge fandt, at man ved at åbne kapselrummet og om muligt indlægge en større, anatomisk formet protese samt foretage tatovering af højre brystvorte ville kunne bedre udseendet.

Yderligere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at overlæge den 11. juni 1999 gennemgik operationsplanen med , og at det blev aftalt, at protesen på højre side skulle udskiftes, idet kapslen formentlig skulle åbnes flere steder. Endvidere skulle brystvorten gøres mindre og der skulle foretages tatovering af brystvorten (i journalen angivet ”tatovering af venstre bryst”).

Endelig har nævnet lagt vægt på, at operationen den 14. juni 1999, ifølge beskrivelsen heraf i journalen blev udført i overensstemmelse med almindelig praksis. Overlæge foretog således operation med udtynding af den såkaldte Göteborg-lap, åbning af kapselrummet og indlæggelse af en større protese samt tatovering af højre brystvorte.

På denne baggrund finder nævnet ikke at kunne kritisere den information og behandling, modtog af overlæge på plastikkirurgisk afdeling, i perioden fra den 26. maj 1997 til den 14. juni 1999.