Klage over videregivelse af patientoplysninger til tandlægenævn

Tandlæge har ikke brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om i brev af 21. september 1998 til Amtstandlægenævnet i Amt.Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

Sagsnummer:

0017504

Offentliggørelsesdato:

12. december 2002

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <****> har ikke brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om <****> i brev af 21. september 1998 til Amtstandlægenævnet i <****> Amt.

Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

I perioden fra den 6. januar til den 28. april 1998 fik udført forskelligt protesearbejde hos tandlæge og tandlæge . I den forbindelse blev der fremstillet en overkæbeprotese, som senere blev ændret flere gange. Da den 12. maj 1998 udtrykte utilfredshed med protesen, fik hun at vide, at man ikke kunne konstatere fejl, men at hun eventuelt kunne anmode en anden specialist om at vurdere arbejdet.

Den 13. maj 1998 konsulterede Tandlægerne , hvor hun blev undersøgt af en tandlæge. Ifølge denne tandlæges udtalelse medbragte ingen skriftlig henvisning, men angav at være henvist af tandlæge , hvilket er anført i journalen. oplyste, at overkæbeprotesen på trods af mange korrektioner ikke fungerede tilfredsstillende, hvorfor denne tandlæge foreslog en ny protese.

indbragte sagen for Amtstandlægenævnet i Amt, der udbad sig en udtalelse fra tandlæge . Denne udtalelse fremsendte han den 21. september 1998.

Der er klaget over, at tandlæge ved sit brev af 21. september 1998 til Amtstandlægenævnet i Amt har brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om uden hendes samtykke.

Patientklagenævnet finder, at tandlæge ikke har brudt sin tavshedspligt ved at videregive oplysninger om i brev af 21. september 1998 til Amtstandlægenævnet i Amt

Nævnet har lagt vægt på, at det havde væsentlig betydning for tandlæge at svare på henvendelsen, og at det burde have stået klart, at hun ved at indgive klage til Amtstandlægenævnet måtte acceptere, at tandlæge , som den indklagede part, svarede på Amtstandlægenævnets henvendelse.

Det fremgår af overenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Tandlægeforening om tandlægehjælp, at parterne i en klagesag er forpligtet til af afgive fuld oplysning om alle sagen vedrørende forhold til den, der har sagen i behandling. En tandlæge, der i øvrigt har/har haft klageren i behandling, betragtes i denne sammenhæng som part.