Klage over manglende indikation for et kosmetisk indgreb

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin vurdering af operationsindikationen forud for operationen den 10. marts 1999 af <***> på <***>.Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved udførelsen af operationen af <***> den 10. marts 1999 på <***>.

Sagsnummer:

0017613

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2000

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin vurdering af operationsindikationen forud for operationen den 10. marts 1999 af <***> på <***>.

Speciallæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved udførelsen af operationen af <***> den 10. marts 1999 på <***>.

 

<***> fik i 1984 foretaget en ansigtsløftning og et kosmetisk operation af øvre øjenlåg hos en plastikkirurg.

<***> henvendte sig den 22. februar 1999 til speciallæge i plastikkirurgi, <***>, <***>, med henblik på fornyet ansigtsløftning. <***> ønskede at få korrigeret en slaphed i ansigtet, der bevirkede, at <***> havde poser ved kæberanden.

Ved konsultationen den 22. februar 1999 blev det ifølge journalen oplyst, at der kun ville være en begrænset effekt på den nedadgående ansigtsfure fra den ydre begrænsning af læbesammenstødet og ingen effekt på omslagsfolden mellem næse og læber. I forbindelse med konsultationen den 22. februar 1999 blev der udleveret operationsaftale, hvoraf det fremgik, at der var givet mundtlig information om bivirkninger og komplikationer vedrørende det påtænkte indgreb.

Der blev iværksat præoperativ antibiotisk behandling, og den kosmetiske operation blev gennemført den 10. marts 1999. <***> blev udskrevet to dage senere.

Der er klaget over speciallæge <***>s udførelse af operationen den 10. marts 1999.

Der er endvidere klaget over, at speciallæge <***> på baggrund af forundersøgelserne ikke afviste at foretage operationen.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af speciallæge <***>s udførelse af operationen den 10. marts 1999.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at operationen blev udført i henhold til sædvanlig praksis, herunder med underminering af kinderne og operation på halsen med suturering af platysmabånd i midtlinien.

Patientklagenævnet finder derimod, at der er grundlag for kritik af, at speciallæge <***> indvilgede i at foretage en ansigtsløftning på <***>.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at det af journalnotaterne gjort før operationen og af speciallæge <***>s udtalelse fremgår, at aldersforandringerne ikke kunne forventes at svinde ved operationen, og at det ikke var lykkedes at afstemme <***>s forventninger om operationsresultatet med, hvad der realistisk kunne opnås.

Patientklagenævnet finder på denne baggrund, at der ikke var den fornødne indikation for at foretage indgrebet den 10. marts 1999.