Klage over operation af diskusprolaps på forkert niveau

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 11. februar 1992 på neurokirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0017622

Offentliggørelsesdato:

19. august 2000

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 11. februar 1992 på neurokirurgisk afdeling, <***>.

 

<***> blev den 9. december 1992 indlagt på neurokirurgisk afdeling på <***> med et halvt år varende lændesmerter med udstråling til udsiden af højre ben. Den objektive undersøgelse og røntgenfotos tydede på kompression af 5. lumbalnerverod på højre side, og det blev besluttet at operere.

Operationen blev foretaget den 11. februar 1992 af overlæge <***>. Af journalen fremgår, at forløbet efter operationen var roligt, smerterne var stort set væk, og <***> blev den 13. december 1992, som det var sædvanlig praksis, tilbageflyttet til <***>.

Ifølge de foreliggende oplysninger gennemførte <***> genoptræningen tilfredsstillende. <***> genoptog sit arbejde, men det fremgår, at hun de efterfølgende år fortsat havde lændesmerter med udstråling ned til højre ben, og at hun havde en kort gangdistance.

<***> blev CT-scannet den 4. august 1998. Scanningen viste, at <***> var blevet opereret på L3 niveau, og ikke som intenderet på L4 niveau. <***> blev derfor via speciallæge <***> indlagt på neurokirurgisk afdeling, hvor hun ifølge anmeldelsen til Patientforsikringen blev reopereret i januar 1999 med et godt resultat.

Der er klaget over, at <***> ved operationen den 11. december 1992 blev opereret på L3 niveau i stedet for på L4 niveau.

Patientklagenævnet kan oplyse, at lændehvirvelsøjlen normalt består af 5 lændehvirvler. Der er 5 brusksskiver, hvoraf den 5. ligger imellem den 5. lændehvirvel og korsbenet. Fra hver lændehvirvel går der en hvirvelbue bagom rygmarvskanalen og midt på hvirvelbuen bagtil sidder torntappen. Den 5. hvirvelbue sidder ud for den 5. bruskskive, hvorfor man bruger denne som kendingsmærke og derfra tæller opad, til man når den rette hvirvelbue. I <***>s tilfælde altså 4. hvirvelbue - et niveau over den 5.

Selv om disse (og andre) kendingsmærker altid anvendes til sikring af det korrekte operationsniveau, er det ikke muligt at undgå, at der af og til vil blive opereret på det forkerte niveau. Hvirvelbuerne kan være mere eller mindre tydelige, og der kan være anatomiske variationer i hvirvelsøjlens struktur, der gør, at man ikke altid får identificeret den korrekte hvirvelbue. Selv om der anvendes røntgengennemlysning under operationen, er det stadig ikke muligt at undgå, at der af og til vil blive opereret på den forkerte hvirvelbue og dermed bruskskive.

Nævnet finder, at operationen er udført efter den almindelig anerkendte metode, ved hvilken man ikke med sikkerhed kan udelukke, at der opereres på en forkert bruskskive.

Nævnet har lagt vægt på, at det af operationsbeskrivelsen fremgår, at den nerverod, man anså for at være 5. rod, givetvis havde været klemt. Man fandt endvidere, at den diskus, man anså for at være L4, frembulede ganske let, og der blev udtømt sparsomme mængder degeneret diskusvæv

Da symptomerne ifølge journalen var aftaget efter operationen, var der ikke før udskrivelsen grund til at mistænke, at operationen ikke var udført som planlagt.