Klage over langvarigt behandlingsforløb

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 12. april til den 19. juli 1999 i sin konsultation.Overlæge <***>har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 27. juli 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.De læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, der i øvrigt var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 25. juli til den 2. august 1999 har ikke overtrådt lægeloven.Overlæge <***>, røntgenafdelingen, <***> Hospital, har ikke overtrådt lægeloven ved fremsendelse af undersøgelsessvar til <***> Sygehus den 2. august 1999.De læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, der var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 11. august til den 13. september 1999 har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0017903

Offentliggørelsesdato:

19. september 2000

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 12. april til den 19. juli 1999 i sin konsultation.

Overlæge <***>har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 27. juli 1999 på skadestuen, <***> Sygehus.

De læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, der i øvrigt var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 25. juli til den 2. august 1999 har ikke overtrådt lægeloven.

Overlæge <***>, røntgenafdelingen, <***> Hospital, har ikke overtrådt lægeloven ved fremsendelse af undersøgelsessvar til <***> Sygehus den 2. august 1999.

De læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, der var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 11. august til den 13. september 1999 har ikke overtrådt lægeloven.

Den 12. april 1999 henvendte <***> sig til sin praktiserende læge <***> på grund af en knude på venstre overarm. <***> vurderede, at det drejede sig om en muskelsprængning.

<***> kontaktede læge <***> telefonisk den 29. april og 7. maj 1999, og hun var i konsultationen den 28. maj og 7. juni 1999. I følge journalen var årsagen til kontakterne ikke knuden på armen, men andre gener.

Den 18. juni 1999 konsulterede <***> igen læge <***> på grund af knuden på overarmen. Læge <***> fandt en mandarinstor udfyldning svarende til den ene muskelbug af bøjemusklen. Han kunne ikke mærke den nederste tilhæftning af muskelbugen til knoglen. Der var ingen svulst af lymfeknuder i armhulerne, på brystet eller på halsen. På den baggrund vurderede han, at det drejede sig om en muskelsprængning.

Den 19. juli 1999 henvendte <***> sig igen til læge <***> på grund af knuden. Han henviste hende til fysioterapi og til speciallæge.

Den 25. juli 1999 henvendte <***> sig til vagtlægen på grund af smerter i knuden. Vagtlægen henviste akut til skadestuen på <***> Sygehus. Da man havde mistanke om, at knuden kunne være ondartet, foretog overlæge <***> en fornyet undersøgelse den 27. juli 1999 og henviste til MR-scanning på <***> Hospital.
Henvisningen til MR-scanning blev modtaget den 27. juli 1999 på <***> Hospital, og undersøgelsen blev udført fredag den 30. juli 1999. <***> Sygehus fik svaret på MR-scanningen den 2. august 1999. Da MR-scanningen bekræftede mistanke om, at knuden var ondartet, henviste lægerne på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, samme dag <***> akut til ortopædkirurgisk afdeling på <***>.

<***> blev indkaldt til ambulant forundersøgelse på Ortopædkirurgisk Klinik, <***>, den 11. august 1999. Den 16. august og den 17. august 1999 blev der taget en prøve af svulsten samt røntgenundersøgelse af lungerne.

Den 23. august 1999 forelå der svar fra prøvetagningen, som viste, at det drejede sig om en ondartet knude, hvilket <***> blev informeret om i ambulatoriet den 25. august 1999. I den forbindelse blev det besluttet at foretage operation i kombination med både udvendig og indvendig strålebehandling. Der kunne ikke fastlægges et fast operationstidspunkt den pågældende dag, da strålebehandlingen skulle aftales med onkologisk afdeling. Da planlægningen af behandlingen krævede en ny MR-scanning, blev denne bestilt til den 2. september 1999. Da <***> på det tidspunkt var rejst til England, blev tiden ændret til den 14. september 1999. Denne tid blev ligeledes aflyst, da <***> på det tidspunkt var blevet opereret i England.

<***> blev undersøgt den 1. september 1999 på <***>Hospital i England og blev opereret den 4. september 1999 på <***> Hospital.

Der er klaget over, at <***>s praktiserende læge <***>, såvel som lægerne på <***> Sygehus, <***> Hospital og <***> Hospital ikke har diagnosticeret og behandlet tumoren på venstre overarm med fornøden hurtighed.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af praktiserende læge <***> behandling af <***> i perioden fra den 12. april til den 19. juli 1999 i sin konsultation.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at læge <***> undersøgte <***> den 12. april 1999, og at diagnosen blev angivet som overrivning af bøjemusklen i venstre overarm.

Nævnet har derudover lagt vægt på, at det af læge <***>s udtalelse til sagen fremgår, at <***> havde oplyst, at hun i forbindelse med fysisk anstrengelse pludselig bemærkede en smerte og udfyldning svarende til venstre overarm. Samtidig fremgår det af udtalelsen, at læge <***> undersøgte for, om der kunne være anden forklaring på knuden, men ikke fandt nogen anden forklaring.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at der er god sammenhæng mellem den måde, knuden opstod på og den diagnose, som læge <***> stillede, og at der ikke samtidig var symptomer, der tydede på anden sygdom.

Endeligt har nævnet lagt vægt på, at <***> en måned senere, den 19. juli 1999, da knuden fortsat var til stede, blev henvist til fysioterapi og til speciallæge med henblik på nærmere udredning.

Nævnet kan oplyse, at overrivning af overmusklen på overarmen er en, om end ikke hyppig, så velkendt tilstand i almen praksis og typisk for det forløb, der er beskrevet i dette tilfælde. Det er også sjældent, at hævelsen er svundet fuldstændigt efter 2 måneder. En ondartet svulst i overarmens bøjemuskel er en uhyre sjælden tilstand.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af, at overlæge<***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***>, den 27. juli 1999 henviste <***> til MR-scanning på <***> Hospital.

Nævnet har lagt vægt på, at behandlingen af ondartede bløddelssvulster i <***>danmark er centraliseret på <***>, men at professor <***>, <***>, har oplyst til sagen, at der foreligger en aftale om, at en eventuel radiologisk undersøgelse af mistænkte bløddelsesvulster kan foretages uden for <***>.

Nævnet finder ikke anledning til kritik af de læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, der i øvrigt var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 25. juli til den 2. august 1999.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af overlæge <***>, røntgenafdelingen, <***> Hospital, i forbindelse med fremsendelse af undersøgelsessvar vedrørende <***> til <***> Sygehus den 2. august 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at MR-scanningen blev foretaget fredag den 30. juli 1999 og blev afsendt mandag den 2. august 1999, hvilket er uden unødig forsinkelse, ligesom den dermed forløbne tid ikke havde nogen praktisk betydning for forløbet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af de læger på ortopædkirurgisk afdeling, <***>, der var involverede i behandlingen af <***> i perioden fra den 11. august til den 13. september 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at der blev foretaget biopsi den 18. august 1999, og at der, da der forelå svar på prøven, blev informeret herom den 25. august 1999 og planlagt et armbevarende indgreb med fjernelse af tumor kombineret med indvendig stråling. Derudover blev der planlagt yderligere MR-scanning til den 2. september 1999. Forløbet har været i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig praksis.

Patientklagenævnet kan i øvrigt bemærke, at det ligger uden for Patientklagenævnets kompetence at udtale sig om hvorvidt der har været de fornødne ressoucer til den relevante behandling og en forsvarlig planlægning af behandlingerne.