Udlevering af medicin fra apoteker.

Farmakonom og farmaceut har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale ved deres ekspedition af den 17. marts 1999 på .

Sagsnummer:

0018001

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2004

Faggruppe:

Farmaceuter, Farmakonomer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Farmakonom <****> og farmaceut <****> har overtrådt § 29, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 309 af 6. maj 1997 om apoteker og apotekspersonale ved deres ekspedition af <****> den 17. marts 1999 på <****>.

Den 17. marts 1999 indleverede en recept på , som var udstedt til hendes datter på præparatet Ercoquin. Farmakonom og farmaceut , som forestod ekspeditionen, udleverede herefter præparatet Ergokoffin i stedet for Ercoguin.

Der er klaget over, at fik udleveret præparatet Ergokoffin i stedet for Ercoguin.

Patientklagenævnet finder, at farmakonom og farmaceut har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved deres ekspedition af den 17. marts 1999.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af farmakonom s og farmaceut s udtalelser til sagen fremgår, at de begge ved den omtalte ekspedition har fejllæst recepten, således at de til udleverede præparatet Ergokoffin i stedet for Ercoguin.

Nævnet har således lagt til grund, at selvom farmakonom og farmaceut måtte have fulgt proceduren for receptekspedition, så har de fejllæst recepten og af den grund udleveret et forkert præparat.