Fødsler (obstetrik)

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af i forbindelse med hendes nedkomst den 27. august 1999 på fødeafdelingen, .

Sagsnummer:

0018130

Offentliggørelsesdato:

12. december 2003

Faggruppe:

Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Jordemoder <****> har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af <****> i forbindelse med hendes nedkomst den 27. august 1999 på fødeafdelingen, <****>.

, var 28 år, andengangsfødende og tre dage over terminen, da hun den 27. august 1999 kl. 3.00 om natten henvendte sig på fødegangen, med tiltagende veer gennem de sidste 4 timer. Efter en undersøgelse tog hjem igen for at afvente bedre veer.

Kl. 05.00, samme dag, henvendte sig igen, idet er var 3 minutter mellem veerne og livmodermunden var ved den indvendige undersøgelse 4 cm åben (fuldt åben er 10 cm). Kl. 06.45 fandt undersøgende jordemoder ved en indvendig undersøgelse, at livmodermunden var 5-6 cm åben. Da livmodermunden ikke havde åbnet sig yderligere kl. 9.40 foretog jordemoder hindesprængning, men udtømmelse af en rigelig mængde grønt fostervand. Der blev herefter påsat overvågning med CTG (apparat der måler fostrets puls og livmoderens sammentrækninger på en strimmel).

Jordemoder tilkaldte vagthavende læge , idet der på CTG strimlen var små decelerationer (dyk i fostrets puls). Læge foretog en indvendig undersøgelse kl 10.30 – i forbindelse med hvilken der var fin acceleration (store udsving) på fostrets pulskurve. Kl. 11.00 noterede jordemoder i journalen, at der var vesynkrone dyk i hjertelyden (det vil sige dyk i fostrets puls under en ve). Kl. 11.20 noterede jordemoder i journalen, at hjertelyden (pulsen) kun rettede sig trægt, hvorfor hun gav ilt på maske.

Afdelingslæge , som var på stuen igen kl 11.40 på grund af dyk i fostrets puls, ordinerede vestimulerende drop og anlæggelse af blød cup, som hun trak i fire gange under 4 veer.

Den 27. august 1999 kl. 12.13 fødte således i uregelmæssig baghoved stilling en dreng på 3630 gram, som var slap og bleg. Drengen blev overdraget til en børnelæge. Den nyfødte dreng fik Apgar Score 0, 5 og 10 efter henholdsvis 1, 5 og 12 minutter. (Ved en Apgar Score bedømmes den nyfødtes tilstand. Man giver point for hjerteaktion, vejrtrækning, reflekser, hudfarve og musklernes spændingstilstand. Der gives fra 0 - 2 for hver kvalitet, og maksimum er derfor samlet 10).

Der er klaget over, at jordemoder ikke reagerede på at der kl. 9.40 var grønt fostervand.

Der er endvidere klaget over, at jordemoder ikke tilkaldte lægen kl. 10.40, da oplyste, at smerterne havde ændret karakter.

Endelig er der klaget over, at jordemoder ikke tilkaldte lægen kl. 11.20, da hjertelyden kun rettede sig trægt, og i en periode var nede på 50-60 slag i minuttet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere jordemoder for hendes behandling af i forbindelse med observationen af grønt fostervand den 27. august 1999 kl. 9.40.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at man ved den indvendige undersøgelse fandt uændrede forhold og at der blev foretaget hindesprængning med rigelig mængde grønt fostervand, samt at der ikke var fremfald.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af samme journalnotat fremgår, at der var god hjertelyd og at der blev påsat overvågning med CTG. Af CTG kurverne fremgår det, at overvågningen blev påsat kl. 9.51.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, hvem der har foretaget undersøgelsen og hindesprængningen, samt at jordemoder i sin udtalelse har oplyst, at det var hende som foretog undersøgelsen og hindesprængningen.

Nævnet kan oplyse, at en bemærkning om intet fremfald i en fødejournal betyder, at navlesnoren ikke er faldet frem. Nævnet kan endvidere oplyse, at overvågning med CTG foregår på den måde, at der sættes et lille apparat på moderens mave ved hjælp af et elastikbælte. På et andet apparat typisk ved siden af sengen udskrives der en strimmel, som viser to kurver. Den ene kurve viser fostrets puls, og den anden viser samtidig livmoderens sammentrækninger.

Endelig kan nævnet oplyse, at grønt fostervand skyldes afgang af tarmindhold (meconium) i fostervandet og betyder at barnet er eller har været stresset, hvorfor det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at overvåge hjertelyden meget nøje herefter med CTG.

Nævnet finder imidlertid, at det havde været hensigtsmæssigt om jordemoder i journalen havde anført sine initialer ved journalnotatet.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere, at jordemoder ikke tilkaldte vagthavende læge kl. 10.40, da oplyste at smerterne havde ændret karakter.

Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at afdelingslæge kl. 10.30 havde foretaget en undersøgelse af , hvor hun fandt fine accelerationer af fostrets pulskurve.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at livmodermunden kl. 10.30 var 9 cm åben og fostrets hoved (ledende fosterdel) stod ved spinae (fuldt åben er som nævnt 10 cm og ledende foster del skal fra bækkenindgangen over spinae til bækkenbunden for at komme ud.)

Nævnet kan oplyse, at det er en jordemoders pligt at tilkalde læge, når fødselsforløbet afviger fra det normale.

Endvidere kan nævnet oplyse, at veerne i overgangsfasen (fase i fødselsforløbet, der ligger lige før presseperioden), godt af den fødende kan opfattes som meget smertefuld, og at veerne har en anderledes karakter end de tidligere veer. Dette er normalt og det er nævnets opfattelse, at der ikke er grund for jordemoderen at kalde læge i den anledning.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere jordemoder for hendes behandling af den 27. august 1999 kl. 11.20, da hun konstaterede, at fostrets hjertelyd kun rettede sig trægt.

Nævnet har i den anledning lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at jordemoder kl. 11.00 konstaterede vesynkrone dyk i hjertelyden og kl. 11.20 konstaterede, at hjertelyden kun rettede sig trægt og derfor gav ilt på maske.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at afdelingslæge kl. 11. 40 kom til fødestuen, idet hun var blevet tilkaldt på grund af dyk i fostrets hjertelyd.

Afdelingslæge ankom således til stuen 20 minutter efter at jordemoder konstaterede at hjertelyden kun rettede sig trægt. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at antage, at jordemoder ikke tilkaldte læge umiddelbart efter at hun kl. 11.20 konstaterede ændringer og havde givet ilt på maske.