Klage over ventetid på hjerteoperation

De læger på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 25. september til den 2. oktober 1998 har ikke overtrådt læge-loven.

Sagsnummer:

0018812

Offentliggørelsesdato:

19. maj 2000

Speciale:

Brysthulekirurgi (thoraxkirurgi), Hjerte- og kredsløbssygdomme, medicinske (kardiologi), Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

De læger på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, der var involveret i behandlingen af <***> i perioden fra den 25. september til den 2. oktober 1998 har ikke overtrådt læge-loven.

 

<***> fik i 1990 efter en blodprop i hjertet foretaget karudvidelse (PTCA) af en hjertekranspulsåre på <***>. Han blev efterfølgende kontrolleret på <***>. I 1998 fik han igen tiltagende brystsmerter (angina pectoris). Ved en arbejdstest blev der påvist iltmangel i hjertemuskulaturen, hvorfor <***> atter blev henvist til <***> med henblik på at få foretaget en kontrastundersøgelse af hjertets kranspulsårer (koronar angiografi, KAG). Undersøgelsen blev foretaget den 25. september 1998 på hjertemedicinsk afdeling og viste svær forkalkning af alle 3 kranspulsårer med tillukning af højre gren og venstre nedadstigende gren, mens der var 90 % tillukning af den venstre forreste gren. <***> blev efter lægekonference på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, tilbudt bypassoperation med indlæggelse d. 31. marts 1999.

Da <***> fik det værre, kontaktede han <***>, hvor han den 20. oktober 1998 under indlæggelse fik foretaget en bypassoperation. Forud for operationen blev det udfra den på <***> gennemførte KAG vurderet, at der var 95% tillukning af venstre omkringløbende gren.

Der er klaget over, at der var ventetid på et halvt år på operationen for kranspulsåreforsnævring (<***>-pass) på trods af, at der var gener. <***> har oplyst, at det ved operationen den 20. oktober 1998 på <***> blev konstateret, at blodforsyningen til hjertet var væsentlig forringet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere, at <***> af lægerne på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, den 25. september 1998 blev sat på venteliste med henblik på indlæggelse til <***>-passoperation den 31. marts 1999.

Nævnet har lagt vægt på, at det blev vurderet, at forsnævringen af venstre forreste kranspulsåre ifølge koronarangiografien udført den 25. september 1998 var 90 %. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen ikke fremgår, at <***> havde hvilesmerter, smerter om natten eller intraktable smerter (ustabil angina pectoris).

Nævnet finder på denne baggrund, at lægerne på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, den 25. september 1998 ikke havde grundlag for antage, at <***>s lidelse var akut behandlingskrævende.

Patientklagenævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om lægerne på hjertemedicinsk afdeling og hjertekirurgisk afdeling, <***>, havde undersøgt mulighederne for, at <***> kunne blive opereret hurtigere på anden thoraxkirurgisk sygehusafdeling.