Klage over mangelfuld operation

Speciallæge i øre- næse- halssygdomme <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 27. juni 1996.

Sagsnummer:

0018915

Offentliggørelsesdato:

19. august 2000

Speciale:

Øre-næse-halssygdomme (oto-rhino- laryngologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i øre- næse- halssygdomme <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 27. juni 1996.

 

<***> fik den 27. juni 1996 fjernet mandlerne af speciallæge i øre- næse- halssygdomme <***>.

Ved fornyet konsultation i marts 1999 i anden anledning, hvor halsen ligeledes blev undersøgt, fandtes en lille ?klat?, hvilket sandsynligvis var en rest af mandlen eller en slimhindefold.
Speciallæge <***> tilbød <***> at fjerne resterne i lokalbedøvelse, hvilket hun imidlertid ikke ønskede.

Der er klaget over, at der blev begået fejl i forbindelse med indgrebet den 27. juni 1996, idet det i forbindelse med en konsultation den 9. marts 1999 viste sig, at der var en rest tilbage af den ene mandel.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at der af journalen ikke fremgår oplysninger om, at der var problemer i forbindelse med indgrebet. Endvidere fremgår det, at der ved kontrollen en uge senere blev fundet normale forhold set i lyset af, at der en uge forinden var blevet fjernet mandler.

Nævnet kan oplyse, at der umiddelbart under mandlerne findes muskulatur, som bør bevares ved en mandeloperation. I forbindelse med gentagne betændelser i mandlerne dannes der meget ofte arvæv omkring mandlerne, og det kan i sådanne tilfælde være vanskeligt at finde en præcis afgrænsning mellem mandlerne og det omgivende muskelvæv. Der kan således sidde ganske små, eventuelt mikroskopiske, rester af mandelvæv tilbage efter en mandeloperation. Typisk vil sådant mandelvæv i løbet af nogen tid vokse lidt, men det er sjældent forekommende, at det giver anledning til sygdomsproblemer.

Nævnet finder herefter ikke grundlag for at kritisere den behandling, <***> modtog den 27. juni 1996 af speciallæge <***>.