Klage over for lille Metadondosis

Læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 27. juli 1999 til den 15. marts 2000 i <***>fængsel.

Sagsnummer:

0018927

Offentliggørelsesdato:

19. august 2000

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> i perioden fra den 27. juli 1999 til den 15. marts 2000 i <***>fængsel.

 

<***> blev den 27. juli 1999 overført fra <***> Arrest til afsoning i <***>fængsel. <***> fik ved ankomsten til <***> fængsel ordineret metadonvedlligeholdelse 50 mg dagligt.

Den 9. september 1999 blev <***> af fængselssygeplejersken orienteret om, at det var planlagt at nedtrappe metadonvedligeholdelsesbehandlingen. Dette blev <***> meget ked af. Fængselslæge<***> kontaktede <***> Amts Behandlingscenter, som udtalte, at <***> kunne skrive sig på venteliste til behandling ved løsladelse, men at man ikke kunne ordinere metadonvedligeholdelsesbehandling til <***> på daværende tidspunkt.

Den 28. september 1999 viste en urinundersøgelse, at <***> havde et sidemisbrug af beroligende medicin (benzodiazepin). Den 3. november 1999 ønskede <***> at blive sat op i metadondosis, idet <***> mente at han led af abstinenser. Dosis blev imidlertid fastholdt af læge <***>.

Den 29. november 1999 var <***> til undersøgelse hos en psykiatrisk konsulent. Under denne konsultation fortalte <***>, at han næsten gik i panik med udsigten til, at han ikke længere kunne få metadon. Ved undersøgelsen gav <***> endvidere udtryk for at han følte sig rimeligt godt tilpas og egentlig ikke havde noget ønske om særlig behandling.

Den l. februar 2000 klagede <***> atter over abstinenser. Læge <***> afviste at øge metadondosis og tilbød behandling med epilepsimidlet Tegretol. Efter en kort forsøgsperiode med behandling med Tegretol afslog <***> at fortsætte behandling med dette lægemiddel. <***> ønskede derimod fortsat at få forøget sin metadondosis.

Ved undersøgelse den 15. februar 2000 fandt læge <***> ingen tegn på, at <***> havde abstinenser, og tilbød beroligende medicin (Atarax). <***> ophørte med at tage dette lægemiddel den 22. februar 2000.

Den 21. februar 2000 blev <***> igen undersøgt af den psykiatrisk konsulent, hvor han plæderede for at få øget sin metadondosis. Lægen afslog at ordinere mere metadon og tilbød i stedet en lille dosis antipsykotisk medicin (Fluanxol), men det ønskede <***> ikke.

Der er klaget over, at læge <***> ikke imødekom <***>s anmodning om at sætte den daglige metadondosis op, når <***> oplyste, at han vågnede om natten med abstinenser og havde det psykisk dårligt.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritisere læge <***> for hans behandling af <***> i perioden fra den 27. juli 1999 til den 15. marts 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> ved overflytningen fra <***> Arrest til <***>fængsel den 27. juli 1999 var i behandling med Metadon 50 mg dagligt.

Nævnet kan oplyse, at 50 mg Metadon dagligt er en helt almindelig anerkendt og sædvanligvis tilstrækkelig Metadondosis til vedligeholdelsesbehandling.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at <***> flere gange under sit ophold i <***>fængsel ønskede at få øget dosis med henvisning, til at han havde abstinenssymptomer, specielt om natten.

Nævnet har også lagt vægt på, at man i fængslet aldrig iagttog sådanne symptomer, ej heller om morgenen inden indgift af næste dosis, samt at man på denne baggrund ikke fandt grundlag for
at øge dosis.