Klage over manglende undersøgelse i forbindelse med bid af en skovflåt

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 4. december 1999.

Sagsnummer:

0019208

Offentliggørelsesdato:

19. september 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 4. december 1999.

 

Lørdag den 4. december 1999 udviklede <***> en facialisparese (halvsidig ansigtslammelse som følge af ophævet funktion af en af ansigtsnerverne) og kontaktede derfor telefonisk lægevagten, hvor han talte med vagtlæge <***>. Ved henvendelsen oplyste <***>, at han var blevet bidt af en skovflåt 2 måneder tidligere. Vagtlæge <***> noterede i journalen, at der kunne være tale om en borreliainfektion, og rådede <***> til at henvende sig til egen læge den kommende mandag.

Den 5. december kontaktede <***> igen lægevagten, og efter undersøgelse i vagtlægekonsultationen blev <***> indlagt til behandling af borreliainfektion.

Der er klaget over, at vagtlæge <***> ikke foranledigede en nærmere undersøgelse af <***>.

Vagtlæge <***> har i sin udtalelse anført, at <***> ikke anmodede om at blive undersøgt, at der ikke blev oplyst om andre symptomer end facialisparese, samt at det var hans vurdering, at en akut undersøgelse ikke var nødvendig.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> ved konsultationen den 4. december 1999 oplyste, at han havde facialisparese, og han 2 måneder tidligere var blevet bidt af en skovflåt.

Nævnet kan oplyse, at facialisparese (halvsidig ansigtslammelse som følge af ophævet funktion af en af ansigtsnerverne), kan skyldes simple lidelser i mellemøret, men også kan forårsages af alvorligere lidelser, herunder borreliainfektion som følge af skovflåtbid. Ved borreliainfektion ses foruden facialisparese også komplikationer i form af betændelse i hjertemusklen og påvirkning af den elektriske impulsledning af hjertet.

På denne baggrund finder nævnet, at vagtlæge <***> ved konsultationen den 4. december 1999 burde have foranlediget en akut undersøgelse af <***>, og at vagtlæge <***> ved at undlade dette har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed.