Klage over manglende røntgenundersøgelse

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 13. juli til den 26. august 1999, i hendes hjem.

Sagsnummer:

0019216

Offentliggørelsesdato:

19. september 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i perioden fra den 13. juli til den 26. august 1999, i hendes hjem.

 

<***> faldt om morgen den 13. juli 1999 i sit hjem, og slog højre ben, især knæet. <***> ringede til praktiserende læge <***> der anbefalede hende at tage på skadestuen, men det mente hun sig imidlertid ikke istand til, og hun modtog derfor senere samme dag besøg af læge <***>. Ved sin undersøgelse fandt læge <***> ikke tegn på knoglebrud, og han skønnede, at generne kunne forklares ved en fiberlæsion ved en blødning i bløddelene.

Læge <***> aflagde i tiden derefter hyppige besøg i hjemmet, og undersøgte <***>, forsat uden at finde forandringer, der var forenelige med overrevne ledbånd eller knoglebrud.

Der er klaget over, at læge <***> ikke iværksatte en røntgenundersøgelse af <***>s højre ben.

Nævnet har lagt vægt på, at der flere steder i journalen er noteret fund, som læge <***> burde have reageret på. Det drejer sig om følgende journalnotater. Fra den 5. august 1999, den indad åbne vinkel i højre knæ lettere øget, fra den 10. august 1999, benet knækker over og fra den 26. august 1999, der er indaddrejen i højre knæ.

Nævnet finder, at de omtalte fund ikke kan forklares ved en fiberlæsion med hæmatom, og de burde have medført en røntgenundersøgelse.

Nævnet finder endvidere, at en korrekt udført knæundersøgelse ville have afsløret løshed i knæet.

På den baggrund finder Patientklagenævnet, at læge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhyggelighed og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> i perioden fra den 13. juli til den 26. august 1999 i hendes hjem, idet han på et tidligt tidspunkt i sine undersøgelser af <***> burde have taget initiativ til, at <***> blev røntgenundersøgt.