Klage over vagtlæges ordination af binyrebarkhormon-øjendråber

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 10. oktober 1999.

Sagsnummer:

0019305

Offentliggørelsesdato:

19. september 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 10. oktober 1999.

 

<***> henvendte sig den 10. oktober 1999 til vagtlægen efter at have fået meget ondt i begge øjne på grund af brug af kontaktlinser. Af udskriften af båndoptagelse af telefonsamtalen mellem <***> og vagtlæge <***> fremgår, at <***> var faldet i søvn med kontaktlinserne i øjnene. Det fremgår endvidere, at <***> oplyste, at hun var rød i den hvide del af begge øjne. Samtalen blev afsluttet med, at <***> ordinerede øjendråber som indeholder binyrebarkhormon og antibiotika. Afslutningsvis spurgte <***>, om det var nødvendigt at søge øjenlæge og blev oplyst om, at dette kun var nødvendigt, såfremt generne ikke var gået væk i løbet af to dage.

Den 12. oktober 1999 opsøgte <***> egen læge på grund af fortsatte gener og blev akut henvist til øjenlæge.

Øjenlægen fandt betændelse i et område af hornhinden på venstre øje og henviste straks <***> til øjenafdelingen på <***> Sygehus for videre behandling.

<***> blev samme dag indlagt på øjenafdelingen, <***> Sygehus, og var indlagt frem til den 20. oktober 1999. Ved indlæggelsen blev der konstateret et sår på venstre hornhinde. Ved udskrivelsen var synsstyrken på venstre øje 10% af det normale, og ved en ambulant efterundersøgelse den 21. december 1999 var synsstyrken blevet forbedret til 80% af det normale.

Der er klaget over, at vagtlæge <***> ordinerede øjendråber, som indeholdt binyrebarkhormon og antibiotika uden forudgående undersøgelse.

Patientklagenævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at <***> oplyste vagtlæge <***> om, at hun havde irritation i begge øjne uden at have uklart syn. Nævnet har videre lagt vægt på, at læge <***> tolkede dette som tegn på inflammation uden symptomer på bakterieinfektion, og at han ordinerede øjendråber indeholdende binyrebarkhormon og antibiotika.

Nævnet kan oplyse, at en rift i hornhinden som regel medfører infektion. Graden af og lokalisationen af en eventuel hornhindelæsion lader sig som regel nemt vurdere ved farvning af hornhinden med fluorescerende stof. Ved en overfladisk mindre læsion uden for synsfeltet behandles sædvanligvis med lokal antibiotikum eventuelt kombineret med binyrebarkhormon, idet sidstnævnte som regel har en hurtigt indsættende symptomlindrende effekt. Binyrebarkhormon i øjet kan under visse omstændigheder medføre øget risiko for komplikationer, herunder forværring af igangværende infektion.

Nævnet finder på den baggrund at ordination af et sådant præparat kun bør foretages efter forudgående klinisk vurdering, og forløbet af <***> øjenlidelse bekræfter, at der trods ordination af en kombination af binyrebarkhormon og antibiotikum opstod en kompliceret hornhindebetændelse.

Nævnet kan endvidere oplyse at henvendelser til alment praktiserende læger eller lægevagten som følge af gener efter brug af kontaklinser er hyppige og sædvanligvis behandles ukompliceret, bl.a. med et præparat som det, vagtlæge <***> ordinerede til <***> (hydrocortison med terramycin og polymixin, i daglig tale HTP). I sjældne tilfælde har kontaktlinserne forårsaget dyberegående rifter i hornhinden, og en sådan læsion kræver sædvanligvis kontrol i specialistregi.

Nævnet finder, at vagtlæge <***> ikke på det foreliggende grundlag kunne vide, i hvilken grad hornhinden var læderet, og at han burde have sikret, at <***> enten blev set, inden behandling blev iværksat, eller senest den følgende dag.