Klage over manglende sygebesøg hos migrænepatient

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. januar 2000 på lægevagten i <***>.

Sagsnummer:

0019411

Offentliggørelsesdato:

19. september 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. januar 2000 på lægevagten i <***>.

 

<***> har siden puberteten lidt af en kombination af reel migræne og spændingshovedpine, og hun er gennem årene blevet grundigt undersøgt for sin lidelse, ligesom hun er blevet behandlet med de tilgængelige migrænemidler, uden at der er opnået en varig bedring af hendes tilstand.

Den 6. januar 2000 vågnede <***> med et migræneanfald, og hun kontaktede lægevagten telefonisk cirka klokken 5.50, og visiterende vagtlæge <***> afslog at sende en vagtlæge.

Der er klaget over, at visiterende vagtlæge <***> ved <***>s telefoniske henvendelse den 6. januar 2000 afslog at sende en vagtlæge, til trods for at hun havde mange smerter på grund af et migræneanfald.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge <***>s håndtering af <***>s telefonhenvendelse til lægevagten den 6. januar 2000, ikke var en overtrædelse af lægelovens § 6.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at vagtlæge <***> ved <***>s henvendelse sikrede sig oplysninger, der godtgjorde, at der var tale om et sædvanligt migræneanfald, inden han afslog at sende en vagtlæge.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at vagtlæge <***> afslog <***>s ønske om behandling på baggrund af anbefalinger fra Dansk Neurologisk Selskab og Medicinsk Kompendium, der fraråder brug af morfika som behandling for migræne.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at migræneanfald uanset at de er meget generende ikke er akut behandlingskrævende.