Klage over, at to helproteser til overkæben revnede

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 27. marts 1999 til den 28. januar 2000.

Sagsnummer:

0019501

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2000

Faggruppe:

Kliniske tandteknikere

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Klinisk tandtekniker <***> har overtrådt tandteknikerlovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med behandlingen af <***> i perioden fra den 27. marts 1999 til den 28. januar 2000.

 

Den 27. marts 1998 henvendte <***> sig til klinisk tandtekniker <***> for at få fremstillet en ny helprotese til overkæben. <***> manglede de store kindtænder i underkæben (7,6 - 6,7), men ønskede ikke disse erstattet med en delprotese. Den 20. april blev protesen indsat.

Den 7. september og 14. september 1998 revnede protesen i ganen og blev repareret. Den 16. september 1998 revnede protesen igen, og det blev aftalt, at der skulle fremstilles en ny overprotese, som en "ekstraprotese". Denne blev fremstillet og indsat den 21. oktober 1998 af klinisk tandtekniker <***>s vikar, samtidig med at den revnede protese blev repareret. Fremover anvendte <***> kun "ekstraprotesen".

Den 3. marts 1999 revnede protesen, og den blev repareret med en netforstærkning af metal i ganen af klinisk tandtekniker <***>s vikar. Den 26. maj 1999 revnede den igen og blev repareret.

Den 12. august og 12. november 1999 revnede den atter, og blev nu repareret af klinisk tandtekniker <***>. Den 28. januar 2000 revnede den på ny, og nu ville <***> ikke have den repareret, men have sine penge tilbage.

Der er klaget over, at helprotesen til overkæben revnede flere gange.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at de to helproteser ifølge journalmaterialet revnede i ganen i alt otte gange i en periode på cirka halvandet år, efter at den første protese var indsat.

Nævnet kan oplyse, at helproteser til overkæben kan revne i ganen, hvis de er udsat for belastning ved et ustabilt sammenbid, ganen er for tynd og eller overlast ved tab af protesen mod et hårdt underlag.

Nævnet har lagt vægt på, at sammenbiddet mellem protesen og de naturlige tænder i underkæben ifølge syn og skøn den 10. maj 2000 var i orden, men ifølge journalmaterialet manglede <***> de store kindtænder i begge sider af underkæben, således at der kun var kontakt på 5,4 - 4,5.

Nævnet kan oplyse, at et resttandsæt i underkæben fra 5 - til - 5 almindeligvis regnes for tilstrækkeligt, og ikke nødvendigvis skal kompenseres med en delprotese til underkæben.

Nævnet har også lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalmaterialet, at <***> havde et stort tyggetryk, der kunne være en medvirkende årsag til de gentagne revner i protesen.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at protesen ifølge syn og skøn havde tyndt udformede kanter.

Nævnet kan oplyse, at proteser med tyndt udformede protesekanter almindeligvis også har en tynd bund (gane).

Nævnet har lagt vægt på, at de gentagne revner i protesen, efter nævnets opfattelse var en følge af, at protesens gane ikke var udformet tilstrækkelig kraftigt til at imødegå belastningsforholdene, som den var udsat for i brug.

Nævnet finder derfor anledning til kritik af klinisk tandtekniker <***>s behandling af <***> med helprotese til overkæben.

På det foreliggende grundlag finder nævnet derfor, at klinisk tandtekniker <***> udviste manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> i perioden fra den 27. marts 1998 til den 28. januar 2000.