Klage over, at lægen udtalte sig om det acceptable i forløbet

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af erklæring (LÆ 235) af 4. november 1999 vedrørende til i .

Sagsnummer:

0019701

Offentliggørelsesdato:

12. august 2002

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af erklæring (LÆ 235) af 4. november 1999 vedrørende <****> til <****> i <****>.

 

Den 14. oktober 1999 fik af praktiserende læge konstateret, at hun var gravid.

Den 29. oktober 1999 henvendte sig i konsultationen. Hun blev sendt på laboratoriet for at blive undersøgt, idet hun klagede over utilpashed. Hun fandtes ved undersøgelsen at have taget på i vægt, og hun viste ingen tegn på sygdom i svangerskabet.

Den 4. november 1999 henvendte sig påny hos praktiserende læge , fordi hun den 12. oktober 1999 havde sygemeldt sig. Ifølge havde hun sygemeldt sig, fordi hendes arbejde havde medført, at hun var besvimet og faldet omkuld i et supermarked.

Efter undersøgelsen udfyldte læge en attest vedrørende sygdom i forbindelsen med graviditet eller risiko for fosterskader (LÆ 235) til i .

Der er klaget over, at læge i erklæringen skrev, at ikke var syg, og anførte andre bemærkninger, som ikke hørte under hendes profession.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at læge i attesten anførte, at ikke var syg, og at der ikke var risiko for s helbred eller for fosteret ved fortsat erhvervsarbejde. Læge anførte endvidere, at var ekstremt forhippet på at blive gravid i august og september 1999, samt at hendes klager var helt ude af proportioner.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at virkede upåvirket, ligesom vægten var uændret i forhold til lægeundersøgelsen den 29. oktober 1999, hvor lægen fandt, at hun havde taget på i vægt samt havde et upåfaldende blodtryk og ikke viste tegn på hyperemesis (graviditetskvalme).

Nævnet finder derfor, at lægen på relevant vis skønnede, at der ikke forelå sygdom eller risiko for fosterskade ved fortsat erhvervsarbjede.

På denne baggrund finder nævnet, at læge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved afgivelsen af attesten af 4. november 1999. Patientklagenævnet finder dog, at det havde været hen-sigts-mæs-sigt, om læge havde undladt at udtale sig om det acceptable i forløbet.