Klage over mangelfuld operation af venstre overarm

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandlingen af <***> den 9. december 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 10. december 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

0019707

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandlingen af <***> den 9. december 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

Afdelingslæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 10. december 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus.

 

Den 22. februar 1999 blev <***> undersøgt i ortopædkirurgisk ambulatorium, <***> Sygehus, med henblik på fjernelse af et marvsøm fra venstre overarm, som var indopereret, i forbindelse med, at hun i 1997 havde brækket venstre overarm. <***> blev informeret om, at der var risiko for beskadigelse af en nerve (n. radialis) ved det pågældende indgreb.

Den 9. december 1999 fjernede afdelingslæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, marvsømmet. Operationen blev vanskeliggjort af, at der bl.a. var vokset knoglevæv hen over stedet, hvor sømmet var blevet indført.

Den 10. december 1999 blev der konstateret føleforstyrrelser og manglende bevægelse i håndleddet svarende til, at en nerve (n. radialis) var blevet beskadiget. <***> fik en tid til kontrol efter 14 dage.

Afdelingslæge <***> henviste <***> til undersøgelse på <***> Sygehus den 20. januar 2000. Her blev det den 24. februar 2000 påvist, at nerven var intakt, men beskadiget. Læge <***> henviste herefter <***> til undersøgelse på neurokirurgisk afdeling på <***> med henblik på vurdering for eventuel nervetransplantation og til håndkirurgisk afdeling på <***> med henblik på vurdering vedrørende eventuel senetransposition. Endelig blev der planlagt undersøgelse på neurofysiologisk afdeling på <***> med henblik på kontrol af nervens funktion.

Der er klaget over, at <***> efter operationen den 9. december 1999 er blevet lam i hånden.

Der er endvidere klaget over, at der efter operationen ikke blev gjort tilstrækkeligt for at afhjælpe situationen.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere afdelingslæge <***>s operation af <***> den 9. december 1999.

Nævnet kan oplyse, at et brud på overarmsknoglen kan stabiliseres ved hjælp af et søm indsat i marvkanalen (marvsøm). Sømmet kan fikseres til knoglen med tværgående skruer i begge ender af sømmet. Radialisnerven, som forsyner en stor del af muskulaturen på underarmens overside, løber meget tæt på overarmsknoglens bagside og yderside. Nerven kan læderes ved knoglebrud og operation i denne region.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at <***> var informeret om, at der var risiko for læsion af radialisnerven. Det fremgår af operationsbeskrivelsen, at afdelingslæge <***> ved operationen måtte forlænge den oprindelige adgang bagtil på overarmen ret betydeligt, og at operationen var besværlig. Afdelingslæge <***> har i sine bemærkninger til sagen oplyst, at operationssnittet måtte forlænges yderligere 5 cm op ad overarmens bagside. I denne region er der ingen kontakt med radialisnerven, idet den forløber på overarmens bagside og ca. midt på overarmen drejer omkring overarmsknoglens udside og herefter forløber på forsiden af overarmen.

Nævnet finder på baggrund af operationsarrets størrelse (10 cm), at operationen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, som <***> fik efter operationen.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det den 10. december 1999 blev konstateret, at der var fuldstændig ophævet funktion af nerven. Afdelingslæge <***> vurderede, at der var tale om en nervebeskadigelse på grund af træk eller tryk, som kunne normaliseres (neuropraksi). Han fandt derfor grundlag for en nærmere undersøgelse, hvis ikke tilstanden blev bedre, men ikke grundlag for en operation.

Nævnet finder herefter, at det var relevant, at afdelingslæge <***> vurderede, at nerveskaden skulle undersøges nærmere, hvis ikke tilstanden blev bedre. Der var således ikke grundlag for operativ behandling på dette tidspunkt.