Klage over manglende videregivelse af resultat af screening for livmoderhalskræft

Praktiserende læge <***>har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i forbindelse med en undersøgelse den 21. september 1998.

Sagsnummer:

0019710

Offentliggørelsesdato:

19. oktober 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***>har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> i forbindelse med en undersøgelse den 21. september 1998.

Den 21. september 1998 var <***> til screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft hos læge <***>. Der blev udtaget celleprøver fra livmoderhalsen, som blev indsendt til undersøgelse på <***> .

Ifølge journalmaterialet fra <***> blev svaret sendt til læge <***> den 29. september 1998. Af svaret fremgår det, at der blev fundet atypiske celler, at disse var fra transformationszonen (dvs. at prøven var udtaget korrekt), samt at der var bakterievækst (hæmophilus, gardnerella). Endvidere fremgår det af svaret, at <***> skulle henvises til yderligere undersøgelser.

Da <***> ikke modtog resultaterne af de anbefalede undersøgelser, rykkede man den 5. marts 1999 læge <***> for svar.

Den 2. juni 1999 var <***> i anden anledning hos læge <***> og fik ved den lejlighed oplyst resultatet af screeningsundersøgelsen den 21. september 1998.

Ved den efterfølgende behandling har <***> fået bortopereret livmoderen og æggestokkene.

Der er klaget over, at læge <***> først informerede <***> om resultatet af screeningsundersøgelsen den 21. september 1998 ved en konsultation i anden anledning den 2. juni 1999, og ikke i september 1998, da resultatet forelå.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> burde have sikret, at <***> fik foretaget de af <***> anbefalede yderligere undersøgelser inden 3 måneder efter screeningen, og senest på dette tidspunkt have underrettet hende om resultatet af prøvesvaret.

Nævnet har lagt vægt på, at svaret fra <***> indeholdt oplysninger om, at der var fundet atypiske celler, og at <***> skulle henvises til gynækolog med henblik på kikkertundersøgelse af livmoderhalsen (kolposkopi) og undersøgelse af vævsprøver fra livmoderhalsen og livmoderhalskanalen (potiobiopsi, cervixskrab) inden 3 måneder.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at anbefalingen fra <***> var entydig, og at læge <***> ved en tidligere lejlighed havde fået tilsendt generelle retningslinier for vurdering og viderebehandling i tilfælde, hvor der blev fundet atypiske celler.