Klage over mangelfuld undersøgelse på plejehjem

Praktiserende læge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 8. november 1999.

Sagsnummer:

0020215

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 8. november 1999.

 

Da på 88 år havde været syg på plejehjemmet i en uges tid, blev praktiserende læge tilkaldt den 8. november 1999. Læge undersøgte ikke , men drøftede problemer omkring plejen af med familien.

Næste dag kontaktede s datter læge B, som tilså samme dag. blev indlagt akut i forbindelse med lægebesøget. Indlæggelsen varede i 5 uger.

Der er klaget over, at lægen ved sygebesøget på plejehjemmet den 8. november 1999 ikke ville undersøge .

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere læge for hans behandling af den 8. november 1999.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at læge den 8. november 1999 blev tilkaldt, da var mere sløv end vanligt, samt at han noterede, at hun var træt, men svarede adækvat på spørgsmål.

Det fremgår af journalen, at læge ikke fandt pareser (lettere delvise lammelser) eller afasi (svigtende taleevne), samt at han havde en samtale med døtrene om behandlingen, idet de var bekymrede for om fik for meget medicin, men at læge fandt medicineringen i overensstemmelse med ordinationerne.

Nævnet har tillige lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at under samtalen gav udtryk for, at hun var ked af skiftet til plejehjem, men at det jo var en nødvendighed.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at var i behandling for en urinvejsbetændelse fra den 2. november 1999. Det er nævnets opfattelse, at den medicinske behandling heraf var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.

Nævnet kan oplyse, at ved urinvejsbetændelse hos ældre mennesker er det almindeligt, at der samtidig optræder træthed. Af lægebrevet fra medicinsk afd. fremgår det, at havde urinvejsbetændelse ved indlæggelsen.

Ifølge datteren blev læge tilkaldt for at undersøge , der rallede. Ifølge datteren medbragte læge ikke sin lægetaske, og undersøgte ikke , fordi han alligevel ikke ville indlægge en dame på 88 år.

Ifølge læge blev han tilkaldt for at drøfte den medicinske behandling og plejen på plejehjemmet generelt med døtrene, idet der var problemer i kommunikationen mellem personalet og familien. efterlod derfor sin lægetaske på et tilstødende kontor forinden samtalen.

Der er således modstridende oplysninger fra s datter og læge vedrørende baggrunden for besøget.

Nævnet finder imidlertid efter indholdet af journalnotatet af 8. november 1999, at læge foretog en observation af , samtidig med at han havde en samtale med s døtre.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at læge ved sygebesøget den 8. november 1999 ikke ville undersøge .