Udfald af clips påsat under en operation for fjernelse af galdeblæren

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. september 1999 på organkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0020303

Offentliggørelsesdato:

19. november 2000

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 6. september 1999 på organkirurgisk afdeling, <***>.

 

Den 11. april 1999 blev <***> på grund af mavesmerter indlagt på organkirurgisk afdeling, <***>. Under indlæggelsen udviklede hun gulsot, og ved en kikkertvejledt røntgenundersøgelse af galdevejene (ERCP) påvistes nogle mindre galdesten. <***> fik indlagt en indre protese i galdegangen med henblik på, at stenene skulle afgå spontant.

Den 6. september 1999 blev <***> indlagt til en planlagt fjernelse af galdeblæren. Operationen blev foretaget af 1. reservelæge <***> under anvendelse af kikkertteknik (laparoskopisk). Han satte 3 clips på udførselsgangen (ductus cysticus) fra galdeblæren til galdegangen, idet denne var noget bred. Efter at galdeblæren var fjernet, blev clipsenes placering kontrolleret, og der blev foretaget en røntgenundersøgelse med kontrast. Den tidligere indsatte protese i galdegangen blev herefter fjernet.

<***> blev udskrevet den 9. september 1999.

Den 11. september 1999 blev <***> akut indlagt på <***> med en galdeansamling i bughulen. Ved en akut operation konstateredes det, at de 3 clips på den overskårne udførselsgang sad overfladisk, og at der var galdesivning fra stedet. Lækagen blev lukket, og der blev igen indsat en indre protese i galdegangen for at sikre frit afløb.

Der er klaget over, at 1. reservelæge <***> i forbindelse med fjernelse af galdeblæren ikke havde fastgjort en clips på galdegangen ordentligt.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af 1. reservelæge <***>s behandling af <***> den 6. september 1999.

Nævnet finder, at der var indikation for at foretage indgrebet den 6. september 1999.

Nævnet har herved lagt vægt på, at <***> havde symptomer på sten i galdevejene, og at der ligeledes ved en røntgenundersøgelse var påvist sten.

Nævnet finder, at operationen blev udført i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard.

Nævnet har herved lagt vægt på, at 1. reservelæge <***>, da han under operationen fandt en del betændelsesforandringer i området ved de dybe galdegange og udførselsgangen (Challots trekant), tilkaldte en overlæge som således superviserede operationen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at 1. reservelæge <***> under operationen fridissikerede udførselsgangens afsæt fra galdeblæren, og herefter påsatte 3 clips.

Nævnet har videre lagt vægt på, at 1. reservelæge <***> afsluttede operationen med at kontrollere clipsenes placering samt foranstalte, at der blev foretaget en røntgenundersøgelse af galdevejene (ERCP), som viste, at der ikke var sten i galdegangene, og at der ikke var udsivning fra det sted, clipsene var påsat.

Sammenfattende er det nævnets opfattelse, at det faktum, at clipsene senere faldt af, ikke er udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med 1. reservelæge <***>s operation af <***>, men må betegnes som et hændeligt uheld.