Klage over at der utilsigtet var efterladt 2 handskestumper i et operationssår

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 19. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Sagsnummer:

0020305

Offentliggørelsesdato:

19. marts 2001

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

1. reservelæge <***> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <***> den 19. juli 1999 på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

 

<***> blev den 19. juli 1999 som cyklist påkørt af en bil, hvorved han pådrog sig brud på 1. halshvirvel og åbent brud af højre underben. Han blev akut overført fra <***> til neurokirurgisk afdeling, <***>, hvor halsbruddet blev behandlet. Samme dag blev det åbne skinnebensbrud behandlet med påpladssætning og fiksation af lægerne på ortopædkirurgisk afdeling, <***>.

Den 21. september 1999 blev <***> tilbageført til <***> med behandlingsplan for henholdsvis halshvirvelbruddet og bruddet på skinnebenet.

Af journalen fremgår, at der efter operationen var problemer med betændelse i såret på skinnebenet og langsom eller manglende heling af bruddet. Betændelsen blev forsøgt behandlet på forskellig måde uden tilstrækkelig godt resultat.

Den 23. december 1999 blev <***> derfor igen opereret, idet brudstedet blev åbnet og renset, og der blev samtidig transplanteret med knogle fra knoglebanken. Under operationen fandt man 2 handskestumper liggende midt i brudstedet, nærmest i marvkanalen. Det er til sagen oplyst, at de 2 handskestumper var ca. 12 og ca. 15 mm i diameter svarende til fingerspidserne af en gummihandske.

1. reservelæge <***>, ortopædkirurgisk afdeling, <***> har oplyst, at han ikke kan udelukke, at handsken under operationen har hængt fast i de skarpe og spidse knogleender, og handsken derved har fået en rift eller måske tabt en handskespids. Han bemærkede ikke på operationstidspunktet, at der var sket skade på handskerne.

Der er klaget over, at der ved operationen den 19. juli 1999 blev efterladt 2 handskestumper i operationssåret svarende til 2 fingre i form af en grøn og en hvid.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det er velkendt, at der kan ske en lædering af operationshandskerne, når kirurgen i forbindelse med påpladssætning af bruddet manipulerer med de spidse knoglestykker. Når der samtidig er blod på handskerne kan det være meget svært at se, hvorvidt der er gået hul på handskerne.

På denne baggrund finder Patientklagenævnet, at det havde været hensigtsmæssigt, om 1. reservelæge <***> havde kontrolleret, om handskerne var defekte.