Klage over manglende oplysning om, at patienten ikke tålte lokalbedøvelse

Social- og sundhedsassistent <***> har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af <***> den 13. december 1999 på Plejehjemmet <***>.Tandlæge <***> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <***> den 13. december 1999 på Plejehjemmet <***>.

Sagsnummer:

0020501

Offentliggørelsesdato:

19. november 2000

Juridisk tema:

Information og samtykke, Identifikation, mærkning

Faggruppe:

Tandlæger, Social- og sundhedsassistenter

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Social- og sundhedsassistent <***> har handlet fagligt korrekt ved sin behandling af <***> den 13. december 1999 på Plejehjemmet <***>.

Tandlæge <***> har ikke overtrådt tandlægeloven i forbindelse med sin behandling af <***> den 13. december 1999 på Plejehjemmet <***>.

 

<***> var beboer på Plejehjemmet <***> i <***> Kommune. Hun havde haft flere slagtilfælde, var kørestolsbruger og intellektuelt svækket i lettere grad. Ifølge oplysninger fra <***>s læge var hun i en kronisk dårlig almentilstand, præget af ælde, og hun havde forstyrret sprogfunktion, var ukontaktbar og umyndiggjort.

Den 13. december 1999 ville <***> ikke spise, og hun havde let blødning fra munden. Hun blev tilset af social- og sundhedsassistent <***>, der fandt rødme, hævelse og blødning samt en fistel ud for rodstumpen af +3 (venstre hjørnetand i overkæben). Hun tog telefonisk kontakt til tandlæge <***>, der oplyste, at det sandsynligvis ville være nødvendigt at fjerne rodstumpen. Tandlæge <***> ville tilse <***> senere på dagen.

Social- og sundhedsassistent <***> har oplyst, at hun herefter tog kontakt til <***>s datter, <***>, og fortalte om tandproblemerne og tandlægebesøget, og at det sandsynligvis ville være nødvendigt at fjerne rodstumpen.

Tandlæge <***> fandt, da hun senere tilså <***>, betændelse ved rodstumpen af +3 samt parodontose ved rodstumperne af +2 og 4+ (venstre lille fortand i overkæben og første lille kindtand i højre side af overkæben). Tandlægen anlagde lokalbedøvelse og fjernede disse tre rodstumper. Hun bad social- og sundhedsassistent <***> blive hos <***>, indtil den sparsomme blødning, der var opstået, var ophørt.

<***> var efterfølgende upåvirket af behandlingen. Hun havde besøg af datteren om eftermiddagen. Der blev ikke registreret noget usædvanligt i forbindelse med skiftning og lejring mellem kl. 21.30 og 22.30. Den 14. december 1999 kl. 0.15 blev <***> fundet død af nattevagten.

Der er klaget over, at <***> blev bedøvet i forbindelse med tandrodsfjernelse, herunder at personalet på plejehjemmet ikke informerede tandlægen om, at <***> ikke kunne tåle at blive bedøvet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at <***> den 13. december 1999 blev lokalbedøvet i forbindelse med udtrækning af tre rodstumper.

Nævnet har lagt vægt på, at det af udtalelsen fra områdechef <***> og assisterende områdechef <***>, Plejehjemmet <***>, fremgår, at plejepersonalet aldrig havde modtaget information om, at <***> ikke tålte lokalbedøvelse. En speciallæge i øre-, næse, halssygdomme, som tilså <***> i oktober 1999, havde vurderet, at <***> ikke kunne tåle et operativt indgreb i fuld bedøvelse.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at der i journalen ikke findes oplysninger, der kunne tyde på, at <***> ikke kunne tåle lokalbedøvelse.

På denne baggrund kan nævnet ikke fastslå, at social- og sundhedsassistent <***> skulle være bekendt med, at <***> ikke kunne tåle lokalbedøvelse. Nævnet finder således ikke grundlag for kritik af social- og sundhedsassistent <***>.

Nævnet kan oplyse, at det forhold, at en patient ikke kan klare et operativt indgreb i fuld bedøvelse ikke er ensbetydende med, at patienten ikke kan tåle lokalbedøvelse.

Nævnet har videre lagt vægt på, at tandlæge <***> ikke var bekendt med forhold, som kunne tyde på, at <***> ikke kunne tåle lokalbedøvelse. Tandlæge <***> har i sin udtalelse anført, at hun gennem <***>s datter vidste, at <***> intet generelt fejlede.

Ligeledes har nævnet lagt vægt på, at tandlæge <***> anvendte 0,9 ml af præparatet Xylocain-adrenalin 2%, som er et anerkendt præparat til lokalbedøvelse. Præparatet blev lagt som infiltration, hvorved der sker en spredning af bedøvelsesvæsken i det tandnære område.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for kritik af tandlæge <***>, idet det er nævnets opfattelse, at tandlægen ikke havde grund til at antage, at <***> ikke kunne tåle lokalbedøvelsen, og idet bedøvelsen blev anlagt i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.