Tandlæges videregivelse af oplysninger om tidligere patients gæld

Tandlæge <***> har overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling, fordi han ikke iagttog tavshed i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> den 21. oktober 1999.Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

Sagsnummer:

0020505

Offentliggørelsesdato:

19. november 2000

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Tandlæge <***> har overtrådt § 23 i lov om patienters retsstilling, fordi han ikke iagttog tavshed i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <***> den 21. oktober 1999.

Efter straffelovens § 152b jf. § 152 henhører den endelige vurdering af brud på tavshedspligten under domstolene.

 

<***> var tidligere patient i praksis hos tandlæge <***>. I den forbindelse udførte tandlæge <***> en større tandbehandling, som <***> angiveligt ikke ville betale for. Tandlæge <***> anmodede derfor en advokat om at forsøge at inddrive fordringen og om nødvendigt at udtage stævning mod <***>.

<***>s tidligere hustru var også patient hos tandlæge <***>. I 1999 fik hun foretaget en behandling, som hun ikke var tilfreds med, og hun skiftede derfor i efteråret 1999 til en anden tandlæge.

Den 21. oktober 1999 sendte tandlæge <***> en følgeskrivelse til <***>s tidligere hustrus nye tandlæge, hvori han skrev: "Vi gør opmærksom på, at pt's ex-mand er der udtaget stævning på - samt at pt's datter 25/10 99 bliver sendt til incasso grundet et skyldigt beløb til undertegnede på ca. 5200,- ".

Der er klaget over, at tandlæge <***> til <***>s fraskilte hustrus nye tandlæge skriftligt oplyste, at han havde udtaget stævning mod <***>.

Tandlæge <***> har i sin udtalelse anført, at indholdet af følgeskrivelsen var ment som en fortrolig oplysning til den nye tandlæge. Han har videre anført, at han aldrig bevidst ville knægte tavshedspligten.

Ifølge lov om patienters retsstilling har patienter krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om patienternes helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Ved rent private forhold forstås eksempelvis oplysninger om patientens familiære forhold, sociale problemer, strafbare forhold og gæld.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at tandlæge <***> i følgeskrivelsen anførte, at der var udtaget stævning mod <***>.

Denne oplysning er efter nævnets opfattelse en oplysning om <***>s rent private forhold.

Nævnet finder på denne baggrund, at tandlæge <***> har brudt sin tavshedspligt, jf. § 23 i lov om patienters retsstilling, ved at fremsende oplysninger om <***>s gæld til den nye tandlæge.