Klage over manglende erkendelse af skæv næse hos nyfødt

Jordemoder har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af den 30. august 1999 på fødeafdelingen, .Den reservelæge, som den 31. august 1999 undersøgte på fødeafdelingen, , har ikke overtrådt lægeloven.

Sagsnummer:

0020606

Offentliggørelsesdato:

5. december 2003

Faggruppe:

Læger, Jordemødre

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Jordemoder <****> har ikke overtrådt lov om jordemødre ved sin behandling af <****> den 30. august 1999 på fødeafdelingen, <****>.

Den reservelæge, som den 31. august 1999 undersøgte <****> på fødeafdelingen, <****>, har ikke overtrådt lægeloven.

Den 30. august 1999 blev født på . Forældrene bemærkede straks, at han havde en skæv næse. Jordemoder bemærkede over for forældrene, at deres søns næse var en lille smule skæv som følge af tryk under fødslen, men at det ville rette sig i løbet af nogle dage.

Hverken jordemoder eller læge har i fødejournalen bemærket næseskævheden. Ved den lægelige undersøgelse af , formentligt den 31. august 1999, er der ikke gjort bemærkninger om skævhed af næsen eller andre abnorme fund. Undersøgelsen er ikke dateret eller underskrevet. Heller ikke i sygeplejekardex er der anført bemærkninger om s næse.

Den 8. september 1999 fandt en speciallæge i øre-næse-halslægesygdomme, at s næseskillevæg var forskubbet (sublukseret) mod højre. Speciallægen rettede skævheden, men næsen var skredet ved fornyet undersøgelse den 22. september 1999, hvorfor der atter blev foretaget opretning. Resultatet blev af speciallægen betragtet som rimeligt ved undersøgelsen den 4. oktober 1999.

Der er klaget over, at det involverede sundhedspersonel ikke reagerede i anledning af, at det blev konstateret, at havde en skæv næse.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at kritisere den behandling, som modtog af det involverede sundhedspersonel.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at jordemoder og en reservelæge efter en ukompliceret fødsel undersøgte for eventuelle misdannelser.

Patientklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at jordemoder ved sin undersøgelse ikke skønnede, at s næse var mere skæv, end hvad hun anså lå inden for normalområdet, og at hun derfor gik ud fra, at næsen ville rette sig i løbet af nogle dage. Videre har nævnet lagt vægt på, at den undersøgende reservelæge ligeledes ikke fandt nogen behandlingskrævende skævhed af næsen, idet der ikke er gjort notater herom i journalen.

Patientklagenævnet kan oplyse, at det ikke er et ualmindeligt fænomen, at en nyfødts næse under fødslen bliver trykket skæv, men at skævheden i reglen retter sig i løbet af nogle dage.

Patientklagenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, om den undersøgende reservelæge havde dateret og underskrevet sine journalnotater.