Klage over vagtlæges afvisning af anmodning om undersøgelse efter slag

Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 25. juni 2000.

Sagsnummer:

0020610

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 25. juni 2000.

 

Kl. ca. 23.55 lørdag den 24. juni 2000 slog <***> sin højre hånd mod en boksebold ved en byfest. Han fik herefter smerter nederst på underarmen og fra højre håndled. Kort efter midnat, søndag den 25. juni 2000 kl. 00.20 telefonerede en kvindelig bekendt til vagtlægen for at få <***>s arm lægeundersøgt, da hun mente, den var brækket.

Læge <***> fik indtryk af, at skaden var sket mere end 24 timer siden. Af denne grund og fordi han vurderede, at et slag mod en boksebold næppe kunne medføre knoglebrud på armen, fandt han, at nærmere undersøgelse og behandling kunne vente til den følgende dag.

Kort efter blev visiterende læge <***> ringet op af <***>s fader, der atter anmodede om en lægeundersøgelse af sønnen <***>s arm, hvilket visiterende læge <***> igen afviste med samme begrundelse.

<***> henvendte sig herefter selv i vagtlægekonsultationen på <***> Sygehus. <***> blev undersøgt af læge <***>, der straks henviste ham til skadestuen, hvor han blev undersøgt kl. 01.15. På grund af hævelse og ømhed fandtes mistanke om brud ved højre håndled, hvilket blev bekræftet ved den efterfølgende røntgenundersøgelse (udisloceret Collesfraktur). På skadestuen blev der anlagt gipsskinne og i øvrigt iværksat sædvanlig knoglebrudsbehandling.

Der er klaget over, at visiterende læge <***> afviste at foranstalte en vagtlægeundersøgelse af <***> med henblik på røntgenundersøgelse af hans beskadigede højre arm.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 25. juni 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at læge <***> den 25. juni 2000 2 gange blev kontaktet en pårørende til <***> med anmodning om en undersøgelse af <***>s arm på grund af mistanke om knoglebrud. Nævnet finder i den forbindelse, at læge <***> ved den gentagne henvendelse med anmodning om undersøgelse på grund af stærke smerter og mistanke om brud enten burde have tilbudt en klinisk undersøgelse i lægevagten eller på skadestuen eller endnu engang have udspurgt om de nærmere omstændigheder for uheldet og generne, således at det eksakte tidspunkt for uheldet kunne være blevet klarlagt.