Klage over lægelig undersøgelse og behandling

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 17. april 2000 ved telefonisk konsultation.

Sagsnummer:

0020715

Offentliggørelsesdato:

19. december 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 17. april 2000 ved telefonisk konsultation.

 

<***> kontaktede den 17. april 2000 telefonisk sin praktiserende læge <***>, da hun på 2. dag var syg med høj feber, som var steget til 410. På grundlag af <***>s beskrivelse af symptomerne stillede lægen i telefonen diagnosen lungebetændelse. Han afviste, at det var nødvendigt at lytte på lungerne inden påbegyndelse af behandling med penicillin. Senere på dagen tilkaldte <***> en vagtlæge, som aflagde besøg i hjemmet. Han lyttede på lungerne og stillede diagnosen influenza.

Vagtlægen inspicerede endvidere svælget, hvor han fandt normale forhold, og valgte derfor at se tiden an.

Der er klaget over, at praktiserende læge <***> iværksatte penicillinbehandling for lungebetændelse efter en telefonisk konsultation uden at have undersøgt <***>.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at praktiserende læge <***> har oplyst, at han på baggrund af den telefoniske henvendelse ikke fandt, at et akut sygebesøg var påkrævet. Han fandt det relevant at dække sin patient ind med penicillinbehandling, hvilket han iværksatte efter at have fået afkræftet, at <***> var allergisk overfor penicillin.

Patientklagenævnet finder ikke, at der i den konkrete situation forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde iværksættelse af behandling med penicillin på mistanke om lungebetændelse uden foretagelse af klinisk vurdering, herunder lungestetoskopi.

Patientklagenævnet finder endvidere, at praktiserende læge <***> under hensyn til, at <***>s henvendelse fandt sted om eftermiddagen, kunne have anbefalet hende at se tiden an til den følgende dag eller, såfremt hun fortsat følte sig sløj, senere samme dags aften at tilkalde lægevagt.