Forveksling af vaccine til barn

Læge har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 21. juni 2000 i lægerne s praksis i .Det skal desuden indskærpes overfor læge , at hun viser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0020923

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2002

Juridisk tema:

Identifikation, mærkning

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Læge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 21. juni 2000 i lægerne <****>s praksis i <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor læge <****>, at hun viser større omhu i sit fremtidige virke.

 

ønskede ikke, at hendes datter på 1½ år skulle havde den såkaldte MFR-vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, men derimod kun en vaccination mod mæslinger. Denne vaccine skulle bestilles specielt hjem og der blev aftalt konsultation til den 21. juni 2000.

Læge fik vaccinen af en sekretær og gav derefter en vaccination med denne vaccine. Da læge efterfølgende ville notere batsnummeret i lægejournalen, opdagede hun, at hun havde givet en vaccine mod fåresyge og ikke som aftalt mod mæslinger. Læge gjorde med det samme s moder opmærksom på, at hun havde givet barnet en forkert vaccination og tilbød at vaccinere barnet mod mæslinger med det samme.

Der er klaget over, at læge gav <*****> en anden vaccine end der var aftalt.

Nævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af journalen fremgår, at læge den 21. juni 2000 vaccinerede mod fåresyge.

Patientklagenævnet finder anledning til at kritisere læge for behandlingen af den 21. juni 2000. Det skal desuden indskærpes overfor læge , at hun udviser større omhu i sit fremtidige virke.

Nævnet finder, at det af hensyn til patientsikkerheden er afgørende, at der i forbindelse med medicinering m.v. foretages den rette identifikation af patient og præparat og dosis, herunder udregning af dosis.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at læge til sagen har oplyst, at den 21. juni 2000 mødte med sin datter til aftalt vaccination mod mæslinger, og at læge gav en vaccination mod fåresyge, samt at læge med det samme gjorde moderen opmærksom på fejlen og undskyldte.

Videre har nævnet lagt vægt på, at læge i sin udtalelse erkender at fejlen er hendes, men nævner, at de to emballager var ens med hensyn til farve og størrelse, samt at navnene kunne forveksles, idet de benævnes henholdsvis ?mumps?og ?measles?.