Klage over mangelfuld operation og undersøgelse efter indgreb på halsen

Speciallæge i kirurgi <***>har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 20. december 1999.

Sagsnummer:

0021130

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2001

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge i kirurgi <***>har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 20. december 1999.

 

<***>, der var 31 år, havde en knude på højre side af halsen. Hun blev den 20. december 1999 opereret i lokalbedøvelse af speciallæge i kirurgi <***>. Ved undersøgelse før operationen fandt han, at det drejede sig om en lille overfladisk beliggende lymfeknude på højre side af halsen. Operationen forløb ifølge operationsbeskrivelsen uden problemer. Den fjernede lymfeknude blev sendt til undersøgelse på <***>, og det efterfølgende mikroskopisvar viste kroniske betændelsesforandringer (dermatopatisk lymfadenopati) og ikke tegn på noget ondartet.

Den 27. december 1999 fik <***> hos speciallæge <***> fjernet tråde efter operationen, og såret var pænt.

Den 19. januar 2000 henvendte <***> sig til praktiserende læge på grund af fortsatte smerter og følelsesløshed. Ved undersøgelse blev der fundet en udtalt ømhed af højre side af den trapezformede rygmuskel (musculus trapezius).

Den 4. februar 2000 blev <***> af praktiserende læge henvist til fysioterapi, hvor der af fysioterapeuten blev rejst mistanke om en nervelæsion.

Den 30. marts 2000 blev der ved undersøgelse på neurologisk afdeling, <***>, fundet betydeligt svind af trapezmusklen og betydelig nedsat kraft ved skulderløft. <***> blev fra neurologisk afdeling henvist til <***> til neurofysiologisk undersøgelse.

Der er klaget over, at der i forbindelse med behandling hos speciallæge <***> blev overskåret en eller flere nerver til muskler.

Patientklagenævnet kan oplyse, at ved operation på siden af halsen er den 11. hjernenerve (nervus accessorius) i umiddelbar risiko for skade. Nerven løber på dette sted lige bag en af de forreste halsmuskler (m. sternocleidomastoideus), meget overfladisk for at ende i forkanten af en vigtig muskel i skulderåget (m. trapezius). Forløbet af nerven er så overfladisk, at det i alle lærebøger i kirurgi anbefales, at være yderst påpasselig ved operation i halsområdet, og endvidere at enhver undersøgelse af kirtler eller lymfeknuder ved bagkanten af den 11. hjernenerve afsluttes med en funktionsundersøgelse af skulderen. Ved nervebeskadigelse vil der komme lammelsen af nerven (nervus accessorius), og det er vigtigt for et godt resultat af eventuel rekonstruktion af nerven, at læsionen opdages hurtigt.

Det er derfor nævnets opfattelse, at man bør foretage en funktionsundersøgelse så hurtigt som muligt og senest ved suturfjernelsen.

Nævnet har lagt vægt på, at der ifølge speciallæge <***>s operationsbeskrivelse ikke er bemærket noget om nerver, som lå i relation til den fjernede lymfeknude.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det ved undersøgelse af <***> på neurologisk afdeling, <***>, den 30. marts 2000 blev konstateret, at hun ikke kunne løfte højre arm op over skulderniveau. Endvidere klagede hun over periodevis dunkende smerter i højre skulder og ud i armen samt ændret følesans svarende til et område i nakken mellem hårgrænsen og arret efter operationen. Det blev endvidere konstateret, at det sandsynligvis drejede sig om en beskadigelse af en nerve på højre side af halsen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at speciallæge <***> til sagen har oplyst, at <***> ikke i forbindelse med fjernelse af tråde den 27. december 1999 klagede over gener fra nervelæsionen. Det fremgår imidlertid af journal fra egen læge, at <***> den 19. januar 2000 har henvendt sig på grund af fortsatte smerter, hvorfor det må antages, at generne har været tilstede siden operationen.

Nævnet lægger derfor til grund, at <***>s symptomer stammer fra en læsion af nerven i forbindelse med operationen den 20. december 1999, og at generne kunne være fundet, såfremt der var foretaget en skulderfunktions-undersøgelse.

Nævnet har derfor endvidere lagt vægt på, at der ikke efter operationen eller ved fjernelse af stingene blev foretaget en funktionsundersøgelse af skulderen på <***>.

Nævnet finder således på det foreliggende grundlag, at speciallæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved operation og kontrol af <***>.