Anmodning om aktindsigt i journal

Øjenlæge har handlet i strid med lov om patienters retsstilling § 21 stk. 3 i forbindelse med s anmodning i maj 2000 om aktindsigt i sin journal.

Sagsnummer:

0021322

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2000

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Øjenlæge <****> har handlet i strid med lov om patienters retsstilling § 21 stk. 3 i forbindelse med <****>s anmodning i maj 2000 om aktindsigt i sin journal.

 

I perioden fra den 24. januar 1994 til 26. april 1996 blev undersøgt og udredt for sine synsproblemer hos øjenlæge .

henvendte sig telefonisk til klinikken mellem den 8. og 13. maj 2000 for at få en journalkopi af de octusprøver, der var taget i klinikken, idet de skulle anvendes tils bedømmelse og afhjælpning af hendes tiltagende synsbesvær.

Der er klaget over, at ikke kunne få aktindsigt i journalkopi af octusprøverne hos øjenlæge .

Ifølge nægtede øjenlæge s klinik at udlevere journalkopien.

Ifølge øjenlæge nægtede han ikke at udlevere de i klinikken fremstillede synsfelter (opthimus perimitri) men foreslog, at de blev udleveret til en læge eller en ny øjenlæge med henblik på, at de kunne tolkes korrekt for .

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og øjenlæge om, hvorvidt øjenlæge s klinik har nægtet at udlevere kopi af octusprøverne til . Der foreligger ikke yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring fremfor den anden.

Patientklagenævnet har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da nævnet i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

I et sådant tilfælde gælder et almindeligt retsprincip om, at tvivlen skal komme den indklagede til gode.

På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at øjenlæge har nægtet at udlevere journalkopi af octusprøverne, men nævnet kan oplyse, at lægen ikke kan stille krav om, at aktindsigten gives i forbindelse med en personlig gennemgang. Hvis patienten ønsker aktindsigten gennemført ved udlevering af en kopi af journalen, bør dette normalt imødekommes (medmindre helt særlige forhold gør sig gældende for eksempel dokumenternes antal, karakter eller form).

Herefter finder nævnet, at øjenlæge har handlet i strid med lov om patienters retsstilling ved ikke at give aktindsigt i sin journal.