Klage over manglende behandling med malaria medicin på grund af feber efter ophold i troperne

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 14. januar 2000 i sin praksis.

Sagsnummer:

0021406

Offentliggørelsesdato:

20. januar 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <***> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <***> den 14. januar 2000 i sin praksis.

 

<***> vendte den 13. januar 2000 tilbage til Danmark efter tre ugers ferie i Malaysia. I løbet af natten til den 14. januar 2000 fik <***> feber og ringede samme morgen kl. 8.00 til sin praktiserende læge <***> og oplyste hende om feberen, og at hun havde været i troperne.

Læge <***> vurderede, at der kunne være tale om en malariainfektion, men vurderede samtidig at feberen også kunne skyldes andre former for infektion, f.eks. en influenza. Læge <***> tilbød derfor, at <***> kunne møde op i konsultationen med henblik på foretagelse af en blodprøve, hvorfra der kunne udfærdiges et såkaldt udstrygningspræparat til vurdering af forekomst af eventuelle parasitter i blodet. <***> mødte umiddelbart herefter op i konsultationen med henblik på at få foretaget den nævnte blodprøve.

Mandag den 17. januar 2000 kontaktede <***> telefonisk læge <***>, men opnåede ikke svar fra lægen. På grund af feber blev <***> den 18. januar 2000 indlagt på <***> til observation for malaria, hvilket imidlertid ikke blev påvist. <***> blev udskrevet den 19. januar 2000. Samme dag fik hun svar fra lægen vedrørende blodprøvesvaret, som ikke viste tegn på parasitter.

Der er klaget over, at <***>s praktiserende læge ikke umiddelbart efter, at hendes feber var konstateret, iværksatte en malariakur.

Patientklagenævnet finder, at læge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 14. januar 2000.

Patientklagenævnet har herved lagt vægt på, at <***> på baggrund af <***>s oplysninger om netop hjemkomst fra et malariaområde og feber, straks tilbød undersøgelse med udstrygningspræparat af blodet til påvisning af malariaparasitter.

Nævnet finder, at der bør foreligger en laboratorieverificeret malariadiagnose forud for iværksættelse af antimalariaterapi. Dette har ikke været tilfældet i den aktuelle sag.