Klage over utilstrækkelig arbejdsmedicinsk undersøgelse

Speciallæge har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af en speciallægeerklæring af 31. august 1999 til Arbejdsskadestyrelsen vedrørende .

Sagsnummer:

0021506

Offentliggørelsesdato:

1. februar 2003

Juridisk tema:

Lægeerklæringer

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Speciallæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved afgivelsen af en speciallægeerklæring af 31. august 1999 til Arbejdsskadestyrelsen vedrørende <****>.

Speciallæge i arbejdsmedicin foretog den 31. august 1999 en undersøgelse af med henblik på udfærdigelse af en speciallægeerklæring til brug for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling.

På grundlag af undersøgelsen fandt speciallægen, at s erhvervsevne var stærkt nedsat.

Der er klaget over, at erklæringen blev udfærdiget uden at speciallæge havde undersøgt tilstrækkeligt grundigt, og at erklæringen ikke var i overensstemmelse med de oplysninger, som gav speciallæge .

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere speciallæge s undersøgelse samt udfærdigelse af speciallægeerklæring af den 31. august 1999.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at speciallæge i erklæringen beskrev s tidligere indlæggelser, arbejdsmiljøpåvirkninger, sygehistorie samt hans aktuelle helbredstilstand.

Nævnet har videre lagt vægt på, at det af erklæringen fremgår, at speciallæge foretog en objektiv undersøgelse af s rygsøjle, hvor han undersøgte for bevægelighed, ligesom han undersøgte hans bevægemønster, hals, lungefunktion samt hudens følsomhed.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at speciallæge i overensstemmelse med god arbejdsmedicinsk praksis gav mulighed for at gennemse og kommentere de indsamlede oplysninger forud for fremsendelsen af erklæringen til Arbejdsskadestyrelsen.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at speciallæge på baggrund af sygehistorien, fundene ved undersøgelsen samt de øvrige oplysninger i sagen konkluderede, at s erhvervsevne var stærkt nedsat.

har bl.a. anført, at speciallæge fejlagtigt har anført, at han havde tænkt sig en søfartsuddannelse, ligesom speciallægen ikke har medtaget oplysninger om, at havde taget første år af HF. har tillige anført, at speciallæge i erklæringen fejlagtigt har anført, at han boede hjemme hos sine forældre, samt at han måtte afslutte sit arbejde som kranfører efter få dages ansættelse. har yderligere anført, at speciallæge i erklæringen burde have medtaget oplysninger om, at han havde problemer med blodcirkulationen i benene, havde åreknuder på begge lår, og at han havde udtalt besvær med at gå, smerter i benene ved gang, besvær med at tømme blæren, eksem i huden, sår samt brystsmerter.

Nævnet finder, at det forhold, at alle oplysninger ikke er medtaget, eller at der i erklæringen er visse unøjagtigheder ikke haft betydning for den samlede vurdering og konklusion i erklæringen.

Nævnet kan oplyse, at en læge ved afgivelse af lægeerklæringer skal anføre sin vurdering af patienten, og i erklæringen medtage de forhold, som han finder er relevante med henblik på at opfylde formålet med erklæringen. Det forhold, at der er uoverensstemmelse mellem flere forskellige læger, er ikke ensbetydende med, at lægen har udvist manglende omhu.

Patientklagenævnet finder således, at speciallæge den 31. august 1999 foretog en tilstrækkelig undersøgelse og udfærdigede en lægeerklæring, der var relevant og tilstrækkelig til at opfylde det aktuelle formål og sætte Arbejdsskadestyrelsen i stand til selv at danne sig et skøn.