Klage over utilstrækkelig behandling af håndledsbrud

Den 1. april 1999 faldt <***>og pådrog sig et knoglebrud ved højre håndled...

Sagsnummer:

00F009

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2000

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Den 1. april 1999 faldt <***>og pådrog sig et knoglebrud ved højre håndled...

Den 1. april 1999 faldt <***>og pådrog sig et knoglebrud ved højre håndled. Praktiserende læge <***> fandt ved sin undersøgelse, at der var tale om en Colles-fraktur (håndledsbrud). Han foretog påpladssætning og lagde en gipsskinne.

Den 6. april 1999 blev <***> af egen læge henvist til vurdering af knoglebruddet på <***> Sygehus. Røntgenbilleder viste en tilfredsstillende stilling af bruddet. Der blev herefter aftalt kontrol 1 uge senere. Ved røntgenkonference den følgende dag på <***> Sygehus, blev det imidlertid besluttet, at <***> skulle have omlagt gipsen, men ved røntgenkontrol herefter, fandtes stillingen nu ikke acceptabel. Der blev derfor foretaget fornyet påpladssætning, og røntgenkontrollen viste da acceptabel stilling. Den 13. april 1999 ved den aftalte kontrol på <***> Sygehus blev stillingen af knoglebruddet igen fundet skredet og uacceptabel, hvorpå operativt indgreb blev tilbudt.

Der er klaget over, at læge<***>, <***> Lægehus, satte bruddet på plads og lagde gips, uden at der forinden var foretaget røntgenundersøgelse.

Patientklagenævnet finder, at praktiserende læge <***> ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved ikke at have foranlediget røntgenundersøgelse af <***> den 1. april 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen fra læge <***> fremgår, at han vurderede, at der var tale om en såkaldt Colles-fraktur med en bagudbøjning på 30 grader af den nederste del. Lægen satte bruddet på plads og påsatte gipsskinne på håndrygsiden. Herudover gav han råd om at opsøge egen læge til kontrol 3 dage efter.

Nævnet finder herefter, at det var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard at undlade røntgenundersøgelse, da tilstanden kunne erkendes klinisk.

Nævnet skal bemærke, at den første røntgenbeskrivelse af 6. april 2000 fra <***> Sygehus beskrev, at der ikke var bagoverbøjning i håndleddet, det vil sige, at bruddet den 1. april 2000 blev sat korrekt på plads (reponeret).