Klage over, at læge kommenterede et barns journal, som en avis havde fået udleveret af moderen

Praktiserende læge har ikke overtrådt sin tavshedspligt jf. lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om s søn til en avis den 9. januar 2000.

Sagsnummer:

00F014

Offentliggørelsesdato:

1. august 2003

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har ikke overtrådt sin tavshedspligt jf. lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <****>s søn til en avis den 9. januar 2000.

Praktiserende læge har ifølge den pågældende avis udtalt sig til avisen om et barns helbredsforhold. Ifølge s udtalelse til sagen af 24. januar 2000 er det hans søn, som læge har udtalt sig til avisen om, hvilket hans bekendte ikke har været i tvivl om. Barnet havde været tilmeldt læge s praksis, men var på tidspunktet for udtalelserne tilmeldt en anden praktiserende læge, idet barnet havde skiftet læge, da forældremyndigheden blev overdraget fra moderen til faderen.

Medens barnet var tilmeldt læge , og moderen havde forældremyndigheden, fik moderen udleveret en kopi af lægens journal over barnet. Moderen videregav journalen til avisen, som således havde oplysninger om barnets helbredsforhold fra journalen. Det er disse helbredsforhold, læge overfor avisen har kommenteret.

Der er klaget over, at læge uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videre givet oplysninger om s søns forhold til avisen.

Patientklagenævnet finder ikke, at læge har overtrådt sin tavshedspligt i forbindelse med sine udtalelser til avisen.

Nævnet har lagt vægt på, at læge ikke har udleveret sønnens journal til avisen, men at avisen har fået journalen udleveret af moderen, og at journalens oplysninger dermed forinden var kendt af avisen.

Nævnet finder ikke, at læge s kommentarer til de anonymiserede oplysninger, som allerede er offentliggjort på moderens foranledning, indeholder nye oplysninger af fortrolig karakter.