Klage over afslag på anmodning om vagtlægebesøg til bevidstløs stofmisbruger

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med den telefoniske henvendelse til lægevagten i <***> den 14. juli 1999 vedrørende <***>.

Sagsnummer:

0121215

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld i forbindelse med den telefoniske henvendelse til lægevagten i <***> den 14. juli 1999 vedrørende <***>.

 

<***> og <***> observerede den 13. juli 1999 ca. kl. 21.30, at deres søn, <***>, indsprøjtede Metadon direkte i en blodåre i albuebøjningen.

Da <***> og <***> var bekendt med deres søns forbrug af forskellige narkotiske stoffer, samt at han på egen hånd brugte ikke lægeordineret Metadon til at trappe sig ned med, forholdt de sig afventende, da han faldt i en dyb søvn, men tilså ham derimod jævnligt i løbet af aftenen og natten.

<***> og <***> har oplyst, at de den følgende morgen ca. kl. 6.15 forsøgte at vække deres søn, som imidlertid fortsat var dybt sovende med normal vejrtrækning og en puls på 90. <***> og <***> har endvidere oplyst, at de samme morgen ca. kl. 7.30 ringede til lægevagten i <***>, hvor visiterende vagtlæge, ifølge <***> og <***> ikke fandt anledning til at foretage yderligere, idet han anbefalede, at sønnen sov den ud.

Det fremgår af vagtlæge <***>s udtalelse til sagen, og journalmateriale fra lægevagten i Gladsaxe, at han den 14. juli 1999 kl. 6.44 som visiterende vagtlæge havde talt med <***> og <***> , der oplyste, at sønnen sov tungt efter at have indtaget Metadon den forgående aften. Vagtlæge <***> fandt ikke oplysningerne alarmerende eller som tegn på livsfare, og han foranstaltede derfor ikke lægebesøg eller rekvirering af ambulance.

<***> og <***> så igen til sønnen ca. kl. 8.15, og da han angiveligt ikke længere trak vejret, tilkaldte de straks ambulance. <***> var død ved ankomsten til <***> ca. kl. 9.

Der er klaget over, at <***> og <***> ved telefonisk henvendelse til lægevagten i <***> den 14. juli 1999 fik afslag på deres anmodning om vagtlægebesøg til sønnen, som efter <***> og <***>s oplysning til lægevagten havde taget Metadon og ikke var til at vække.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved <***> og <***>s telefoniske henvendelse til lægevagten i <***> den 14. juli 1999.

Patientklagenævnet finder at vagtlæge <***> burde have henvist til akut indlæggelse.

Nævnet har herved lagt vægt på, at vagtlæge<***> ved <***> og <***>s telefoniske henvendelse fik oplyst, at sønnen <***> var stofmisbruger og ca. 9 timer forinden havde sprøjtet sig med Metadon i en vene og siden været tungt sovende med normal vejrtrækning.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at sønnen <***> måtte anses for tilvænnet narkotika. Det var i den aktuelle situation ikke oplyst, hvor meget Metadon han havde indsprøjtet, men for Metadon som registreret præparat i hætteglas på 10 ml vil virkningen for tilvænnede ofte forventes at fortage sig efter 6-7 timer.

Da det ikke kunne udelukkes, at sønnen <***> havde et blandingsmisbrug med indtagelse af flere illegale stoffer samtidig, som eventuelt kunne forklare, hvorfor han stadig sov tungt 9 timer efter indsprøjtningen og det heller ikke kunne udelukkes, at han havde injiceret sig med en større dosis metadon en de forudsatte 10 ml, finder Patientklagenævnet, at vagtlæge <***> burde have foranlediget <***> henvist til akut indlæggelse.