Klage over mangelfuld information og journalføring heraf

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af den 14. februar 2000 på .De læger, der var involveret i behandlingen af <***> den 14. og 15. februar 2000 på , har ikke overtrådt lægeloven.De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <***> den 16. februar 2000 på , har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

Sagsnummer:

0122312

Offentliggørelsesdato:

20. oktober 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke, Journalføring

Faggruppe:

Sygeplejersker, Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har overtrådt lægelovens § 13, stk. 2, fordi hun ikke i tilstrækkeligt omfang har journalført behandlingen af <****> den 14. februar 2000 på <****>.

De læger, der var involveret i behandlingen af <***> den 14. og 15. februar 2000 på <****>, har ikke overtrådt lægeloven.

De sygeplejersker, der var involveret i behandlingen af <***> den 16. februar 2000 på <****>, har ikke overtrådt lov om sygeplejersker.

 

<***> havde siden oktober 1998 lidt af nyresten. I december måned 1999 fik hun af overlæge at vide, at hendes nyresten havde en størrelse, som kunne knuses og at behandlingen skulle foregå på .

Under indlæggelsesperioden fra den 14. til den 16. februar 2000 fik <***> at vide, at hun i narkose skulle have oplagt et kateter i nyren, hvilket skulle ligge i ca. 2 måneder. <***> var ikke informeret herom i forvejen.

Efter behandling på den 16. februar 2000, blev hun kørt tilbage til , hvor hun to gange afslog at få smertestillende medicin. Senere ringede <***> for at få smertestillende medicin alligevel. Sygeplejerske planlagde at udlevere morfintabletter på 5 mg., men i mellemtiden var <***> dog gået hjem. Herefter ringede sygeplejerske til <***>, hvor hun bl.a. blev tilbudt at komme tilbage og få smertestillende medicin, hvilket hun afslog.

Der er klaget over, at <***> hverken ved undersøgelser eller skriftlig indkaldelse før indlæggelsen den 14. februar 2000 blev informeret om, at der skulle anlægges et kateter i fuld narkose, før hun kunne behandles for nyresten, og at <***> den 16. februar 2000 ikke modtog smertestillende medicin.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den informationen, som er givet i forbindelse med behandlingen.

Nævnet skal bemærke, at der foreligger modstridende oplysninger angående tidspunktet for afgivelse af informationen om indlæggelse af kateter. Dette skete ifølge 1. reservelæge <***> den 15. februar 2000, altså dagen efter operationen. Nævnet har lagt til grund, at <***> er blevet informeret den 14. februar 2000, det vil sige dagen før operationen.

Nævnet har lagt vægt på, at reservelæge den 14. februar 2000, ifølge sin udtalelse og ifølge journalen har informeret <***> om operationen. Da reservelæge imidlertid ikke følte sig i stand til at informere om de tekniske detaljer vedrørende operationen, blev der korrekt henvist til 1. reservelæge .

Nævnet finder dog, at reservelæge burde have journalført hvilken information, der blev givet den 14. februar 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det ikke fremgår af journalen, i hvilket omfang <***> blev informeret af reservelæge den 14. februar 2000.

Nævnet skal bemærke, at journalen ikke indeholder notater i kronologisk rækkefølge. Det fremgår således af journalens kontinuation 13, at 1. reservelæge s samtale med <***> fandt sted den 14. februar 2000, men denne samtale blev først journalført den 18. februar 2000.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge den 14. februar 2000 ifølge journalen informerede <***> om anlæggelsen af et JJ-kateter samt begrundelsen herfor, og at han informerede hende om operationen og om det videre forløb.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for at kritisere den behandling, som <***> modtog af sygeplejerskerne den 16. februar 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at <***> ved ankomst til afdelingen aftalte med sygeplejerske at vente med smertestillende medicin, til aftenvagten kom på medicinrunde. Denne aftale blev rapporteret videre til sygeplejerske .

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at <***>, ifølge journalen, i mellemtiden fik flere smerter og ønskede smertestillende medicin straks, men mens sygeplejerske orienterede sig om, hvilken smertestillende medicin, hun skal give, forlod <***> afdelingen.