Utilstrækkelig undersøgelse sygeløbet taget i betragtning

Praktiserende har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 15. oktober 1999 til den 26. april 2000 i sin praksis.

Sagsnummer:

0122316

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 15. oktober 1999 til den 26. april 2000 i sin praksis.

 

Den 15. oktober 1999 konsulterede praktiserende på grund af vedvarende tør hoste. Hun var ti dage tidligere blevet sat i behandling med penicillin, idet havde vurderet, at hun havde bronkitis.

I perioden fra december 1998 til oktober 1999 havde adskillige gange henvendt til læge på grund af problemer med hendes astma, som blev behandlet med øgning af inhalationsmedicin (Becotide og Ventoline). Hun var endvidere i juni 1999 blevet henvist til en undersøgelse ved en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme på grund af hæshed.

Den 26. oktober 1999 undersøgte læge igen , hvor han fandt at der var bedring af tilstanden, hvorfor han fastholdt den øgede ordination af astmamedicin.

Den 10. februar 2000 konsulterede læge s kompagnon praktiserende læge på grund af hoste gennem seks uger. Han lyttede til hendes lunger, men fandt intet unormalt og behandlede med hostemedicin (Kodein).

Den 26. april 2000 konsulterede atter læge , idet hun havde tiltagende natlig hoste.

Den 17. maj 2000 gav udtryk for, at hendes tilstand ikke blev taget alvorligt, hvorefter og læge enedes om, at hun skulle finde anden læge. Den 1. juli 2000 skiftede hun læge.

I juli 2000 blev under et ferieophold i Østrig behandlet for højresidig lungebetændelse og blev ved hjemkomsten den 23. juli 2000 akut indlagt på lungemedicinsk afdeling, . En røntgenundersøgelse viste et infiltrat i højre lunge og væske i højre lungesæk, hvilket viste sig at være kræft i den højre lunge med spredning til lymfekirtlerne.

Der er klaget over, at læge ikke foretog tilstrækkelige undersøgelser, herunder røntgenundersøgelse, af selv om hun havde haft en voldsom hoste i over seks måneder.

Patientklagenævnet finder, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af i perioden fra den 15. oktober 1999 til den 26. april 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen 15. oktober 1999 fremgår, at læge behandlede ved at øge hendes astmamedicin. Nævnet har videre lagt vægt på, at læge ifølge journalen den 26. april 2000 ordinerede et andet astmapræparat, da henvendte sig med fortsatte hosteproblemer.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at det af indlæggelsesjournalen fra fremgår, at otte år tidligere havde røget 20 cerutter daglig, samt at hun i cirka 20 år havde problemer med vejrtrækning.

I betragtning af s sygeforløb finder nævnet det kritisabelt, at læge ikke iværksatte en nøjere undersøgelse af baggrunden for hendes symptomer, herunder at han ikke foranledigede en røntgenundersøgelse af hendes lunger. Det er nævnets vurdering, at et tidligere stort tobaksforbrug, hæshed og tiltagende lungesymptomer, blandt andet i form af tør hoste, bør lede tanken hen på anden forklaring end forværring af astma eller bronkitis.

Nævnet finder således, at læge har handlet under normen for almindelig faglig anerkendt standard.