Klage over fejloperation samt manglende information i forbindelse med sterilisation

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin udarbejdelse af en administrativ procedure i forbindelse med mikroskopisvar på kirurgisk afdeling, .Reservelæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 16. marts 1999 på kirurgisk afdeling, .

Sagsnummer:

0122317

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2001

Juridisk tema:

Information og samtykke

Speciale:

Kirurgi, Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****>har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin udarbejdelse af en administrativ procedure i forbindelse med mikroskopisvar på kirurgisk afdeling, <****>.

Reservelæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 16. marts 1999 på kirurgisk afdeling, <****>.

 

Den 16. marts 1999 blev indlagt på med henblik på at få foretaget sterilisation. Reservelæge opererede samme dag og fjernede et stykke af højre og venstre sædleder i lokalbedøvelse. Operationen forløb ukompliceret, og blev sendt hjem samme dag.

Det fjernede væv blev sendt til mikroskopisk undersøgelse. Svaret herfra forelå den 19. marts 1999. Resultatet var, at det fjernede væv ikke indeholdt sædleder, men blodkar. Svaret fra den mikroskopiske undersøgelse af det fjernede væv blev kontrolleret af en sygeplejerske og derefter sat på plads i journalen. fik ikke information om, at han ikke var blevet steriliseret. s hustru blev efterfølgende gravid.

blev den 9. maj 2000 reopereret.

Der er klaget over, at reservelæge den 16. marts 1999 fejlopererede , idet sterilisationen mislykkedes.

Der er ligeledes klaget over, at den eller de læger, der efterfølgende vurderede vævsprøverne, undlod at informere om, at sterilisationen ikke var lykkes.

Patientklagenævnet finder, at reservelæge ikke har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved operationen den 16. marts 1999.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at indgrebet foregik i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægefaglig standard, og at der ikke i journalen er beskrevet vanskeligheder i forbindelse med operationen.

Nævnet kan oplyse, at det er velkendt, at det ved et sterilisationsindgreb er muligt at forveksle sædstrengen med blodkar.

Nævnet finder, at administrerende overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed, idet han burde have sikret en administrativ procedure, således at , så snart mikroskopisvaret forelå, var blevet informeret om, at sterilisationsindgrebet ikke var lykkedes.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at overlæge har udtalt til sagen, at patienter normalt ikke informeres om svaret efter sterilisation, idet den eneste garanti for en korrekt gennemført sterilisation, er to negative sædprøver.

Nævnet finder, at formålet med få foretaget en mikroskopi af det fjernede væv i forbindelse med et sterilisationsindgreb er at sikre, at indgrebet er lykkedes. Det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt lægeprak-sis, at et mikroskopiresultat får en lægelig konsekvens, i dette tilfælde at personen indkaldes til en reoperation. Det er enhver patients og rask persons forventning, at dette sker.