Klage over manglende undersøgelse for sukkersyge

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 8. april 2000 i .Det skal desuden indskærpes overfor vagtlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Sagsnummer:

0122323

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 8. april 2000 i <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor vagtlæge <****>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

 

Den 8. april 2000 aflagde vagtlæge sygebesøg i hjemmet hos , som havde været syg i ca. 4 dage med træthed, hurtig vejrtrækning og tørst. Vagtlæge opfattede tilstanden som nervøs betinget og behandlede den med beroligende indsprøjtning og genåndning i plasticpose.

Tilstanden forværredes i dagens løb, hvorfor blev tilset af en anden vagtlæge, som konstaterede, at det drejede sig om coma som følge af sukkersyge. blev indlagt på , hvor diagnosen coma og syreforgiftning i forbindelse med nyopdaget sukkersyge, blev bekræftet.

Der er klaget over den behandling, modtog af vagtlæge den 8. april 2000.

Patientklagenævnet finder, at vagtlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med undersøgelse og behandling af den 8. april 2000.

Nævnet har herved lagt vægt på, at s symptomer var øget væskeindtagelse, træthed og hurtig vejrtrækning. Nævnet kan oplyse, at disse symptomer er normalt forekommende ved nyopdaget sukkersyge.

Nævnet finder på denne baggrund, at symptomerne, som havde varet i 4 dage, burde have ført til undersøgelse for sukkersyge, uanset at læge opfattede s tilstand som nervøst betinget.

Nævnet skal desuden indskærpe overfor vagtlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.