Klage over manglende diagnosticering af blodprop i hjertet

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 29. juni 2000 på sygebesøg.

Sagsnummer:

0122401

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 29. juni 2000 på sygebesøg.

 

Den 29. juni 2000 kontaktede vagtlægen, idet hans hustru fik stærke smerter i brystet med udstråling til armene og åndenød. Hun blev undersøgt af vagtlæge .

I den efterfølgende uge var stadig dårlig. Smerterne i brystet aftog, men hun fik svære vejrtrækningsproblemer, udtalt svimmelhed og var generelt træt.

Den 7. juli 2000 blev kørt på skadestuen, , af sit barnebarn, idet hun næsten ikke kunne trække vejret og var følelsesløs i fingrene og i tungen. Hun blev efter undersøgelse indlagt på hjerteafdelingen, idet hun havde en blodprop i hjertet.

Den 8. juli 2000 om eftermiddagen afgik ved døden som følge af hjertestop og efterfølgende pumpesvigt.

Der er klaget over, at læge ikke foretog en korrekt diagnosticering og behandling, idet han vurderede, at det drejede sig om muskelinfiltrationer og en influenzalignende infektion. Der er hertil anført, at blodproppen havde ødelagt hjertemuskulaturen, fordi hun ikke blev behandlet umiddelbart efter hun blev syg.

Patientklagenævnet finder, at læge ikke har udvist omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af .

Nævnet har herved lagt vægt på, at det af journalen den 29. juni 2000 fremgår, at havde kvalme med opkastninger, samt influenzalignende symptomer med smerter tværs over brystkassen (Thorax) og begge skuldre. Det fremgår videre, at læge undersøgte puls og blodtryk, der var normal. Endvidere foretog han hjerte- og lungestetoskopi, da der var ømhed af brystmuskulaturen (mm. Pectorales), hvilket tillige var normal. Der blev ikke fundet feber.

Nævnet kan oplyse, at smerter hen over brystet på en cirka 80-årig person bør lede tanken hen på en hjertesygdom. Nævnet kan videre oplyse, at spiserøret er beliggende tæt ved hjertet og gentagne opkastninger kan give anledning til smerter, som til forveksling minder om hjertesmerter.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at læge ifølge journalen forsøgte at behandle med Nitroglycerin spray, men at der ikke var effekt heraf. Han behandlede derfor med kvalmestillende medicin (Primeran) og smertestillende medicin med særlig effekt på muskelsmerter (Voltaren). Det fremgår videre af journalen, at læge havde overvejet muligheden for hjertesmerter men ikke fandt diagnosen blodprop sandsynlig.

Nævnet kan oplyse, at Nitroglycerin spray kan virke smertestillende i forbindelse med hjertekramper (angina Pectoris). Hvis det ikke har effekt, kan det betyde, at der ikke foreligger en hjertesygdom. Det kan imidlertid også betyde, at der foreligger en hjertesygdom, der er så svær, at præparatet ikke virker, og i så fald er sandsynligheden for blodprop betydelig.

Det er nævnets opfattelse, at sygdomsbilledet, læge blev præsenteret for, med overvejende sandsynlighed tydede på blodprop ved hjertet.

Nævnet finder således, at læge ikke har handlet i overensstemmelse med almindelig faglig anerkendt standard ved ikke at indlægge .