Klage over undersøgelse i forbindelse med feber og udslæt

Vagtlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. maj 2000 i vagtlægekonsultationen på .

Sagsnummer:

0122405

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Vagtlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. maj 2000 i vagtlægekonsultationen på <****>.

 

Den 17. maj 2000 om aftenen fik influenzalignende symptomer med nysen, ondt i halsen og generel utilpashed.

Den 18. maj 2000 fik det i løbet af dagen tiltagende dårligt med kulderystninger, kvalme og hovedpine. Om aftenen opdagede hendes mand, at der var opstået to blodudtrækninger, en på maven og en på indersiden af låret.

Den 19. maj 2000 om morgenen var der yderligere kommet røde pletter over hele kroppen, og havde det fortsat dårligt med hovedpine og kvalme, hvorfor hun klokken 8. 32 konsulterede læge i Vagtlægekonsultationen på . Efter endt undersøgelse kunne hun ikke afgøre, hvad fejlede, men mente, det kunne dreje sig om en allergisk reaktion eller en betændelsestilstand. Da ikke mente at have feber og udover udslettet kun klagede over let hovedpine og lidt kvalme, valgte lægen at se tiden an. Hun opfordrede hende til at anskaffe sig et termometer og at søge hudlæge den førstkommende hverdag. Desuden skulle hun henvende sig igen, hvis hun blev dårlig, eller hvis temperaturen steg.

De næste timer fik tiltagende hovedpine med opkastning og utilpashed. Klokken 14.32 blev hun igen undersøgt af læge , som fandt tilstanden stærkt forværret med hovedpine, opkastninger og nakkestivhed og derfor indlagde hende akut. På grund af problemer med portørassistance fulgte hun selv med til Modtagelsen på . Her lagde hun en kanyle i en vene (venflon) og gav rapport til de vagthavende læger, der nu var kommet til stede. Disse udtog rygmarvsvæske til undersøgelsen (lumbalpunktur) og indgav antibiotika på mistanke om hjernehindebetændelse (meningitis). Undersøgelsen bekræftede denne diagnose, en infektion med meningokokbakterier. fik krampetilfælde og blev behandlet i respirator.

Der er klaget over, at vagtlæge ikke den 19. maj 2000 undersøgte tilstrækkeligt.

Patientklagenævnet har lagt vægt på, at vagtlæge ved sin undersøgelse af den 19. maj 2000 om morgenen fik oplyst, at denne havde haft lidt feber dagen før, men ikke ved undersøgelsen. Hun havde dog ikke målt sin temperatur, da hun ikke havde noget termometer. Ved undersøgelsen var hun lidt øm i musklerne, når hun bøjede fingrene, og hun havde lidt kvalme, men hendes almentilstand var ikke påvirket. Læge undersøgte arme, bryst, ryg, ben og ansigt og fandt, at hun havde et blegrødt, ikke-kløende udslet overalt (undtagen i ansigtet). Udslettet bestod af pletter, dels i hudens niveau, dels let hævede, nogle mere sammenflydende og nogle mere præget af blødning (hæmorrhagiske).

Nævnet kan oplyse, at begyndende symptomer på hjernehindebetændelse (meningitis) i oplagte tilfælde er: feber, hovedpine, kvalme og opkastning samt nakke-rygstivhed og hudblødninger. I begyndelsen optræder ofte dog kun enkelte af symptomerne, og diagnosen kan være yderst vanskelig at stille. Hudforandringerne kan være atypiske, idet man også ser hudelementer, hvor der ikke er blødning. Er man i tvivl, skal man dog altid indlægge til observation.

Nævnet finder, at vagtlæge har handlet under normen for almindelig faglig standard ved ikke at foretage prøve for nakkestivhed og ikke at foretage temperaturmåling i betragtning af de symptomer, udviste.

Nævnet finder, at der ved det næste lægevagtsbesøg ikke var tvivl om diagnosen, idet den kliniske tilstand passede med meningitis. Der blev handlet hurtigt, idet læge straks indlagde , og selv fulgte med til modtagelsen, hvor hun lagde drop samt videregav information til den modtagende afdeling.

Nævnet finder samlet, at læge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af den 19. maj 2000.