Klage over ændret følsomhed i højre ben og fod efter operation for forsnævring i rygmarvskanalen i lænden

Overlæge har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af den 14. marts 2000 på .

Sagsnummer:

0122418

Offentliggørelsesdato:

1. december 2004

Speciale:

Neurokirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved sin behandling af <****> den 14. marts 2000 på <****>.

blev henvist til neurokirurgisk afdeling, , på mistanke om forsnævring af rygmarvskanalen i lænderyggen. havde igennem et års tid haft smerter i højre fod og ben, strålende op i lænden, og smerterne blev forværret ved gang.

Den 10. december 1999 blev undersøgt af overlæge , som fandt let nedsat kraft ved løft af højre fod. En røntgenundersøgelse af ryggen viste afklemning af en af nerverødderne på højre side (5. lumbale nerverod), som kunne forklare smerternes udbredelse og den nedsatte muskelkraft i højre fod.

fik tilbudt en operation, og han blev den 12. januar 2000 informeret om operationsrisici i form af infektion, beskadigelse af nerverødder eller rygmarvshinden, manglende effekt af operationen og discusprolaps.

Den 14. marts 2000 blev opereret af overlæge . Ved operationen fandt overlægen dårlige pladsforhold omkring både 4. og 5. lumbale nerverod. Nerverødderne blev frilagt ved at fjerne en del af hvirvelsøjlepladen.

Efter operationen var smerterne aftaget, men havde snurrende fornemmelser i højre ben. Der var desuden let nedsat kraft ved løft af højre fod og højre storetå samt ændret følsomhed på noget af benet og foden (svarende til 5. lumbale nerverod).

Der er klaget over, at overlæge i forbindelse med operationen den 14. marts 2000 delvist beskadigede en nerve i s højre ben, hvilket ifølge klagen har medført føleforstyrrelse og lammelse i benet.

Patientklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for kritik af overlæge s behandling af den 14. marts 2000.

Nævnet finder, at overlæge foretog operationen i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt lægefaglig standard.

Nævnet har herved lagt vægt på, at overlæge under operationen fjernede en del af hvirvelpladen fra 4. lændehvirvel, og at der ikke blev registeret nogle komplikationer i forbindelse med operationen.

Nævnet har videre lagt vægt på, at s smerter var aftaget umiddelbart efter operationen, og at han ved udskrivelsen den 17. marts 2000 kun havde få restsymptomer, ligesom han kunne gå på både hæle og tæer.

Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at det er en velkendt komplikation til en operation, som den fik foretaget, at der kan ske en lettere beskadigelse af en af de frilagte nerverødder. Nævnet finder, at en sådan nerverodsbeskadigelse må betragtes som en hændelig komplikation.

Nævnet har lagt vægt på, at ifølge journalnotatet fra den 12. januar 2000 var informeret om denne risiko forud for operationen.