Klage over videregivelse af oplysninger i forbindelse med en tværfaglig konference

Psykolog har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om den 3. februar 2000.

Sagsnummer:

0122430

Offentliggørelsesdato:

1. november 2002

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Faggruppe:

Psykologer

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Psykolog <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling i forbindelse med sin videregivelse af oplysninger om <****> den 3. februar 2000.

 

kom til skade i et trafikuheld i 1999 og blev efter behandling i sygehusvæsenet henvist til videre behandling og genoptræning på .

Efter at havde været til behandling og genoptræning på i cirka 2 måneder, ønskede han at tale med en psykolog, hvilket herefter blev iværksat. I perioden fra den 3. januar 2000 til den 13. marts 2000 havde han 7 samtaler med psykolog .

Den 3. februar 2000 var der en tværfaglig konference på >****>, hvor psykolog også deltog. I følge journalen underrettede hun de øvrige deltagere om, at havde det svært, og at han småt var ved at erkende, at han resten af livet skulle leve som handicappet.

Der er klaget over, at psykolog i januar/februar 2000 uden s samtykke og under tilsidesættelse af sin tavshedspligt har videregivet oplysninger om til fysioterapeuterne og samt læge .

Patientklagenævnet finder det ikke godtgjort, at psykolog har brudt sin tavshedspligt i forbindelse med videregivelse af oplysninger til de personer, der deltog ved den tværfaglige konference den 3. februar 2000.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det fremgår af journalnotatet af 3. februar 2000, at psykolog ved den tværfaglige konference oplyste følgende: ?Startet samtale med . Ingen tvivl om, at han i øjeblikket har det meget svært, er så småt ved at erkende, at han skal leve som svært handicappet resten af livet. Har samtidig gang i nogle af sin tidligere aktiviteter m.v. Fortsætter indtil videre samtaler med .?

Nævnet har videre lagt vægt på, at psykolog i sit arbejde indgik i et intern samarbejde med de øvrige ansatte, hvor hun skulle bidrage til en helhedsvurdering og helhedsbehandling af .

Nævnet kan i denne forbindelse oplyse, at det fremgår af lov om patienters retsstilling § 24, stk. 2, nr. 1, at videregivelse af oplysninger kan ske uden patientens samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten og videregivelse sker under hensyntagen til patientens interesser og behov.

I betragtning af, at psykolog alene videregav generelle oplysninger om i forbindelse med den tværfaglige konference, og at oplysninger havde relevans for den videre behandling af , finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at psykolog har tilsidesat sin tavshedspligt.