Klage over manglende udredning af lungekræft

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 19. april 1999 på organkirurgisk afdeling, .Det skal desuden indskærpes overfor overlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 19. april 1999 på har nævnet samtidig besluttet at anmode Politi om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overlæge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af i forbindelse med behandlingen den 19. april 1999, på organkirurgisk afdeling, .Den 10. februar 1999 blev efter indlæggelse på organkirurgisk afdeling, , akut overflyttet til med henblik på operativ behandling af en bristet udposning på den store legemspulsåre i bughulen.

Sagsnummer:

0122501

Offentliggørelsesdato:

12. december 2001

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 19. april 1999 på organkirurgisk afdeling, <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge <****>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overlæge <****> har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af <****> den 19. april 1999 på <****> har nævnet samtidig besluttet at anmode <****> Politi om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overlæge <****> for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, jf. lov om patienters retsstilling §7, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin information af <****> i forbindelse med behandlingen den 19. april 1999, på organkirurgisk afdeling, <****>.

Den 10. februar 1999 blev <****> efter indlæggelse på organkirurgisk afdeling, <****>, akut overflyttet til <****> med henblik på operativ behandling af en bristet udposning på den store legemspulsåre i bughulen.

Den 15. februar 1999 blev flyttet tilbage til organkirurgisk afdeling, . Ved røntgenundersøgelse på fandtes mistanke om en rumopfyldende proces i venstre lunge. Den 25. februar 1999 blev der bestilt en computerrøntgenundersøgelse af brystkassen.

Den 15. marts 1999 blev igen indlagt på organkirurgisk afdeling, , med henblik på foretagelse af computerrøntgenundersøgelsen.

Ved denne undersøgelse blev der fortsat fundet forandringer i venstre lunge, og der blev skrevet en henvisning af til kikkertundersøgelse af lungerne (bronchoscopi) på øreafdelingen på .

Den 13. april 1999 blev der foretaget kikkertundersøgelse af lungerne på øreafdelingen, . Den efterfølgende mikroskopiske undersøgelse af prøver fra denne undersøgelse viste tegn på lungekræft. Resultatet heraf blev sendt til organkirurgisk afdeling, , hvor det blev præsenteret på morgenkonference den 19. april 1999. Resultatet blev noteret og set af overlæge . blev ikke på dette tidspunkt orienteret af overlæge om fundet af lungekræft.

Den 27. april 2000 blev via egen læge indlagt på på mistanke om lungekræft, hvilket blev bekræftet. På dette tidspunkt kunne kun tilbydes afhjælpende (palliativ) behandling med Prednisolon.

Der er klaget over, at der ikke er blevet iværksat behandling af , efter at han i april 1999 fik konstateret lungekræft på . har oplyst, at lægerne på øreafdelingen havde orienteret lægerne på om diagnosen.

For så vidt angår spørgsmålet om information af , følger det af lov om patienters retsstilling § 7 stk.1, at patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne.

Nævnet har lagt vægt på, at svarene blev signeret af overlæge , som imidlertid ikke foretog sig yderligere. Der blev således ikke givet besked til om diagnosen, ligesom ikke fik en henvisning til videre undersøgelse og behandling.

Nævnet kan oplyse, at patienter med kræftsvulster udgået fra en kirtel kan have god prognose, hvis de bliver opereret i tide. Dette gælder selv om der er spredning til samsidige lymfeknuder. Det er således vigtigt, at sådanne patienter kommer til behandling i tide.

På denne baggrund finder nævnet, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin information af .

Patientklagenævnet finder ligeledes, at overlæge har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen af .

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at forandringerne, opdaget ved computerrøntgenundersøgelsen af brystkassen, var så suspekte for cancer, at blev sendt til øreafdelingen på med henblik på en kikkertundersøgelse i lungerne (bronchoscopi). Denne blev udført den 13. april 2000, og svarene blev sendt tilbage til organkirurgisk afdeling, .

Nævnet har lagt vægt på, at svarene fra undersøgelsen på øreafdelingen viste, at havde lungekræft (adenocarcinom). Af journalen fra organkirurgisk afdeling, fremgår det tydeligt, at man havde planlagt udredningen, men intet om, at andre skulle overtage.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Da Patientklagenævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at overlæge har udvist grovere forsømmelse ved behandlingen af den 19. april 1999 på har nævnet samtidig besluttet at anmode Politi om at overveje grundlaget for en eventuel tiltalerejsning mod overlæge for overtrædelse af lægelovens § 18, stk. 1, jf. § 18, stk. 2.