Klage over manglende information forud for fjernelse af visdomstand

Specialtandlæge har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har journalført sin information af den 22. juni 1999.Specialtandlæge har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af den 22. juni 1999.

Sagsnummer:

0122504

Offentliggørelsesdato:

21. december 2005

Juridisk tema:

Journalføring, Information og samtykke

Faggruppe:

Tandlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Specialtandlæge <****> har overtrådt tand-lægelovens § 15, jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 404 af 25. juli 1977, fordi han ikke har journalført sin information af <****> den 22. juni 1999.

Specialtandlæge <****> har ikke overtrådt lov om patienters retsstilling ved sin information af <****> den 22. juni 1999.

 

I juni 1999 blev på 44 år af egen tandlæge henvist til specialtandlæge for fjernelse af – 8 (visdomstanden i venstre side af underkæben), der ikke var brudt frem (dens retentus – 8).

Den 22. juni 1999 blev – 8 fjernet ved operation (amotio – 8). Tanden lå dybt i kæben og sad fast og blev derfor fjernet i mange dele.

Efterfølgende havde mange smerter i underkæben, og hun blev behandlet hos egen tandlæge og undersøgt hos speciallæge i øre, næse og halssygdomme.

Der er klaget over, at ikke blev informeret tilstrækkeligt af specialtandlæge , forinden hun fik fjernet en visdomstand den 22. juni 1999.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere specialtandlæge for hans information af forud for operationen den 22. juni 1999.

Nævnet kan oplyse, at proceduren forud for fjernelse af en visdomstand inkluderer en vurdering af tandens placering i kæben samt information til patienten.

Det er nævnets opfattelse, at vurderingen af s tandsag viste en bagudvendt visdomstand omgivet af tæt knogle, i tæt relation til følenerven i kanal midt i kæben. Tanden havde flere vinklede rødder i alle 3 planer og rodhinden forekom tynd (atrofisk), hvilket er aldersbetinget. Der var således efter nævnets opfattelse tale om en visdomstand med beliggenhed af svær kategori, hvilket formentlig var baggrunden for, at blev henvist til en specialist.

Nævnet har lagt vægt på, at har oplyst, at hun blev informeret om, at tanden lå skævt i kæben, hvorfor indgrebet blev lidt ?besværligt?.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at specialtandlæge til sagen har oplyst, at han før operationen havde en kort mundtlig samtale med , hvor forskellige detaljer vedrørende behandlingen blev berørt. Specialtandlæge oplyser videre, at han ikke rutinemæssigt på forhånd forsyner patienterne med en skriftlig redegørelse for alle de tænkelig mulige detaljer i et givet normalt relativt overkommeligt elektivt indgreb i lokalbedøvelse.

Der er således enighed om, at der blev givet information, men er af den opfattelse, at hun blev mangelfuldt informeret om operationens omfang og smerten ved og efter indgrebet, samt risikoen for luksation af kæbeleddet.

Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at specialtandlæge ikke informerede tilstrækkeligt forud for indgrebet, og nævnet finder således ikke, at specialtandlæge har overtrådt lov om patienters retstilling.

Nævnet kan oplyse, at risiko for subluksation af kæbeleddet, som kan opstå efter almindelig fyldningsterapi, er individuelt varierende og uforudsigelig.

Nævnet finder imidlertid, at specialtandlæge har overtrådt tandlægelovens § 15. Herved har nævnet lagt vægt på, at specialtandlæge ikke journalførte den information, han gav forud for indgrebet.