Klage over oversete brud ved røntgenundersøgelse

Afdelingslæge og reservelæge har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af den 9. juni 2000 på .

Sagsnummer:

0122507

Offentliggørelsesdato:

20. april 2001

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Afdelingslæge <****> og reservelæge <****> har ikke overtrådt lægeloven ved deres behandling af <****> den 9. juni 2000 på <****>.

 

Den 8. juni 2000 blev påkørt af en bil, hvorved hun faldt ned på venstre side.

På grund af kraftige smerter i hoften og nedsat bevægelighed blev hun den 9. juni 2000 henvist til undersøgelse på skadestuen, . Der blev på røntgenafdelingen foretaget røntgenundersøgelse af venstre hofteled og bækken. Billederne blev vurderet af afdelingslæge , der ikke fandt tegn på brud.

På skadestuen blev herefter tilset af reservelæge , der ved sin undersøgelse heller ikke fandt tegn på brud. blev herefter sendt hjem med smertestillende medicin og 2 krykkestokke.

tog den 12. juni 2000 til . Natten til den 15. juni 2000 fik hun pludselig forværring af smerterne i venstre hofte, og hun kunne ikke støtte på benet.

En røntgenundersøgelse på den 15. juni 2000 viste brud af venstre lårbenshals med afglidning, vinkling, forkortning og rotation. Venstre ben lå udadroteret og oprykket. blev opereret den 16. juni 2000 med indsættelse af skinne.

Der er klaget over, at lægerne på ikke foretog en korrekt og tilstrækkelig undersøgelse og behandling af den 9. juni 2000, idet de overså to brud på lårbenet.

Patientklagenævnet finder ikke grundlag for kritik af afdelingslæge s vurdering af røntgenbillederne af s venstre hofte den 9. juni 2000 på .

Det er nævnets opfattelse, at røntgenoptagelserne fra den 9. juni 2000 var af acceptabel kvalitet og viste normale forhold, hvilket vil sige ingen tegn på brud på venstre hofte. Der er intet konturspring svarende til knoglens overflade.

Det er nævnets opfattelse, at den mest sandsynlige forklaring på, at man ikke kunne se bruddet den 9. juni 2000 er, at brudlinien var så skråtløbende i forhold til røntgenstrålerne både i forfra- og sideplanet, at den ikke blev synlig.

Patientklagenævnet finder endvidere ikke grundlag for kritik af reservelæge s undersøgelse og behandling af den 9. juni 2000.

Nævnet har lagt vægt på, at røntgenafdelingens speciallæger på ikke kunne iagttage noget brud, hvorfor med denne information blev viderevisiteret til undersøgelse og behandling i skadestuen, .

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at reservelæge anførte i skadekortet, at der ikke kunne påvises større knogleømhed svarende til venstre underekstremitet eller bækken. Det venstre ben var normalt lejret, der ikke kunne påvises hævelse eller misfarvning, men der blev fundet let ømhed af muskulaturen i venstre balle. Han startede herefter smertebehandling samt aflastning med stokke.

Nævnet finder på denne baggrund, at behandlingen på skadestuen var i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.