Klage over at behandling med radioaktiv jod ikke blev kontrolleret tilstrækkeligt

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af i perioden fra den 25. august til den 22. november 1999 på medicinsk afdeling, .

Sagsnummer:

0122704

Offentliggørelsesdato:

20. juli 2001

Speciale:

Hormonsygdomme

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> i perioden fra den 25. august til den 22. november 1999 på medicinsk afdeling, <****>.

havde været i behandling for stofskiftelidelse siden 1989 med ambulante kontroller på og havde herunder den 7. august 1996 fået radiojodbehandling på . Efter radiojodbehandlingen blev hun trappet ud af Thycapzol behandlingen men udviklede herefter forhøjet stofskifte (recidiv) november 1996. Hun havde siden november 1996 og frem til radiojodbehandlingen den 20. oktober 1999 været i behandling med Thycapzol og Eltroxin (medicinsk kombinationsbehandling).

Den 20. oktober 1999 blev der gennemført radiojodbehandling på grund af aktiv sygelig forstørrelse af skjoldbruskkirtlen (toksisk multinodøs struma). Behandlingen blev gennemført på , og ifølge journalmaterialet blev ved behandlingen informeret om, at der var en lille risiko for at udvikle for lavt stofskifte (myxødem). Hun blev også ved denne lejlighed informeret om de strålehygiejniske forholdsregler de første døgn efter behandlingen, og at hun skulle til ambulant medicinsk kontrol på cirka 1 måned efter radiojodbehandlingen.

Af journalmaterialet fra fremgår det yderligere, at det blev planlagt, at skulle begynde med medicin, som nedsatte funktionen af skjoldbruskkirtlen (tablet Thycapzol 5 mg x 2), og at hun skulle høre op med den medicin, som forøgede stofskiftet (Eltroxinbehandling).

Den 22. november 1999 blev indlagt på på mistanke om for lavt stofskifte (hypothyreose), hvilket laboratoriedata også viste. På grund af de kliniske fund og laboratoriedata blev behandlingen med Thycapzol afbrudt.

Den 24. november 1999 blev behandlingen med medicin, der øgede stofskiftet (tablet Eltroxin 50 mikrogram 2 gange hver anden dag) påbegyndt, idet der var tegn på utilstrækkelig stimulation af skjoldbruskkirtlen (TSH 42.9 mIE/l, TT4<13 nmol/l, TT3<0.73nmol/l).

Den 15. december 1999 viste efterfølgende kontrol, at skjoldbruskkirtlens funktion fortsat var nedsat ( TSH 44.7 mIE/l, TT4 38 nmol/l, TT3<0.97nmol/l), og dosis af Eltroxin blev øget til 100 mikrogram dagligt.

Den 12. januar 2000 viste kontrol, at stofskiftehormonerne næsten var normaliserede (TT4 150 nmol/l, TT3<1.86nmol/l). Senere kontroller viste normale værdier.

Der er klaget over, at behandlingen af s sygdom med radioaktiv jod ikke blev kontrolleret tilstrækkeligt.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af overlæge s behandling af på medicinsk afdeling, .

Nævnet skal indledningsvis bemærke, at s behandling med radioaktiv jod kun kan vurderes korrekt ved at medinddrage den medicinske behandling forud for radiojodbehandlingen.

Nævnet har lagt vægt på, at den medicinske behandling i november 1996, 2-3 måneder efter første radiojodbehandling i august, forsøgsvis var blevet indstillet, hvilket havde medført tilbagefald af det forhøjede stofskifte.

Nævnet vurderer, at radiojodbehandlingen i august 1996 ikke havde haft den fulde effekt i november 1996, hvor behandlingen forsøgsvis var blevet indstillet, og at et tilbagefald på daværende tidspunkt ikke kunne begrunde udførelse af fornyet radiojodbehandling 3 år senere.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge den 25. august 1999 henviste til fornyet radiojodbehandling på klinisk fysiologisk afdeling, , og at han ved henvisningen oplyste, at forsøgsvis ophør med tablet Thycapzol 5 mg x 3 daglig og Eltroxin 0.1 mg x 1 daglig havde medført tilbagefald af forhøjet stofskifte.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at imidlertid havde været i konstant behandling med Thycapzol (5 mg x 3 daglig) og Eltroxin (0.1 mg x 1 daglig alternerende med 0.2 mg x 1 daglig) siden november 1996.

Nævnet har yderligere lagt vægt på, at den givne kombinationsbehandling med Thycapzol (sænker stofskiftet) og Eltroxin (øger stofskiftet) maskerede s stofskiftesygdom.

Det er derfor nævnets opfattelse, at behandlingen med Thycapzol og Eltroxin burde have være forsøgt indstillet på ny, inden stillingtagen til fornyet radiojodbehandling, og at det, såfremt behandlingen med Thycapzol og Eltroxin var blevet indstillet, kunne være blevet afklaret, om s stofskifte uden behandling var normalt, for lavt eller for højt.

Nævnet finder, at det på det foreliggende grundlag ikke var muligt at afgøre, om der var behov for fornyet radiojodbehandling.

Nævnet kan i øvrigt oplyse, at forbehandling med Thycapzol og Eltroxin ikke er almindelig praksis, idet det anbefales at anvende monoterapi med Thycapzol i den laveste dosis, der lige holder stofskiftet normalt.

Nævnet har lagt vægt på, at overlæge forud for radiojodbehandlingen valgte behandling med Thycapzol og Eltroxin.

Nævnet kan endvidere oplyse, at behandling med både Thycapzol og Eltroxin frem til radiojodbehandling indebærer den ulempe, at jodoptagelsen i skoldbruskkirtlen bliver lav og den nødvendige radioaktive dosis uhensigtsmæssig høj.

Nævnet har lagt vægt på, at det fremgår af notat af 20. oktober 1999 fra klinisk fysiologisk afdeling, , at den samlede optagelse i skjoldbruskkirtlen var relativ lav.

Nævnet kan endelig oplyse, at den valgte medicinske kombinationsbehandling op til en radiojodbehandling yderligere indebærer den ulempe, at det er vanskeligt at vælge den korrekte dosis af Thycapzol efter radiojodbehandlingen.

Nævnet har lagt vægt på, at efter radiojodbehandlingen blev behandlet med Thycapzol 5 mg x 2 daglig mens behandlingen med Eltroxin blev indstillet, og det er nævnets opfattelse, at dette medførte risiko for, at der hurtigt kunne indtræde forstyrrelser i stofskiftet, og at der derfor burde have været planlagt kontrol af stofskiftet med korte intervaller efter radiojodbehandlingen.

Nævnet skal endvidere bemærke, at journalen fra medicinsk afdeling, ikke indeholder oplysninger om, hvilken information om risikoen for for lavt stofskifte har modtaget af overlæge forud for henvisningen til fornyet radiojodbehandling. Ifølge redegørelsen fra overlæge blev hun grundigt orienteret om uønskede virkninger af såvel klinisk fysiologisk afdeling, , som medicinsk afdeling, .

Nævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, om den givne information til var blevet noteret i journalen fra medicinsk afdeling, .