Klage over utilstrækkelig undersøgelse af øje på skadestue

Reservelæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 1. april 2000 på skadestuen, .

Sagsnummer:

0122710

Offentliggørelsesdato:

23. marts 2001

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Reservelæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 1. april 2000 på skadestuen, <****>.

 

Den 1. april 2000 var på fritidsarbejde hos en landmand. I forbindelse med skiftning af en sikringsbolt slog han med en jernhammer på ploven og mærkede, at et eller andet ramte venstre øje.

søgte vagtlæge på . Han blev undersøgt, og der blev fundet en metalsplint i venstre øje, lokaliseret cirka 2 centimeter fra pupillen ude i den hvide bindehindes venstre side. Der blev givet behandling med kloramfenikoløjensalve og øjenbandage samt medgivet ham en skriftlig henvisning til skadestuen. Desuden foretog vagtlægen en opringning til skadegangen og fortalte, at der kom en patient med en øjenskade.

På skadegangen, , blev udspurgt af reservelæge om, hvad der var sket. har i sin klage anført, at han fortalte, at under skiftning af en sikringsbolt havde han ramt ploven med en hammer, og pludselig mærkede han noget ramme det venstre øje, samt at han kunne se små blodpletter foran øjet, at synet var sløret, og at han ikke kunne se klart med øjet.

har endvidere anført, at der blev dryppet med 2 slags dråber i øjet, og at reservelæge derefter kiggede i øjet og fortalte, at der var en rift, at det så fint ud, at det var nødvendigt at gå med klap for øjet i 24 timer, og at han rolig kunne tage hjem igen.

Reservelæge har i sin udtalelse anført, at oplyste, at han under fritidsarbejde på landbrugsvirksomhed havde fået et fremmedlegeme i øjet. Læge har anført, at det formentlig var træ.

har anført, at han oplyste reservelæge om, at en vagtlæge havde undersøgt ham i .

Reservelæge har anført, at han under sin undersøgelse foretog en vurdering af pupillernes reaktion for lys og øjnenes bevægelighed, som han fandt normale, samt at synet blev vurderet ved fingertælling og ved læsning af normal skrift. Der blev derefter foretaget undersøgelse af øjet med undersøgelseslampe både med og uden lup. På øjets slimhinde blev der fundet en mindre overfladisk ridse svarende til den udvendige øjenkrog men intet fremmedlegeme.

Reservelæge har endvidere anført, at der ikke var blødning i forreste øjenkammer. Der blev derefter foretaget lokalbedøvelse samt undersøgelse med floureserende farvestof uden, at der blev fundet yderligere skader end ovenfor nævnte. Der blev ordineret antibiotisk salve samt øjenklap til anvendelse i 24 timer. blev opfordret til at søge øjenlæge samme dag, hvis der ikke kom bedring af tilstanden.

Af skadesjournalen fremgår det, at der blev foretaget vurdering udfra, at formentlig en træsplint havde ramt øjet, og at der blev foretaget en objektiv undersøgelse. Af reservelæge s udtalelse fremgår det, at de nedskrevne diagnoser i journalnotatet er fejlagtig udfyldt.

5 dage senere opsøgte egen læge, idet der ikke var bedring. Lægen fandt ikke anledning til at foretage andet end at ordinere nogen øjendråber. opsøgte på 10. dagen atter egen læge, som foranledigede indlæggelse på øjenafdelingen, hvor en operation på øjet var nødvendigt for at fjerne et metalstykke fra venstre øje.

Der er klaget over, at reservelæge overså, at der sad et metalstykke i s venstre øje. har oplyst, at der ikke blev foretaget en synsprøve i forbindelse med undersøgelsen. Endvidere har han oplyst, at metalstykket blev fjernet ved en operation den 11. april 2000, og at hans centralsyn på nuværende tidspunkt er lig 0.

Patientklagenævnet finder grundlag for kritik af reservelæge s behandling af den 1. april 2000 på skadestuen, .

Ifølge oplyste han, at noget havde ramt venstre øje, at han ikke vidste hvad det havde været, at han kunne se små blodpletter foran i øjet, at synet var sløret, og at han ikke kunne se klart med øjet. Han har endvidere oplyst, at der ikke blev foretaget nogen synsprøve.

Ifølge reservelæge , fik han af s oplysninger fornemmelsen af, at det formentlig var et stykke træ, der havde ramt øjet, og at der lige efter havde været sløret syn og pletter for øjet, men at symptomerne nu var aftagende. Han har endvidere oplyst, at der blev foretaget en synsprøve i form af fingertælling og læsning af normal skrift.

Patientklagenævnet har lagt til grund, idet det fremgår af journalen, at reservelæge formodede, at der var tale om et fremmedlegeme af træ, og at han foretog en synsprøve, hvor han fandt normalt syn.

Nævnet har lagt vægt på, at det af skadejournalen fremgår, at en objektiv undersøgelse blev foretaget med beskrivelse af pupillen, lysreaktion, bevægelighed og synet, og at der blev fundet en ridse i øjets hvide slimhinde, samt foretaget en undersøgelse for yderligere skader efter bedøvelse af øjet.

Nævnet har lagt til grund, idet dette følger af reservelæge s udtalelse, at de i skadekortet anførte koder for diagnose og behandling ikke er korrekte, og at der således ikke blev fjernet noget fremmedlegeme.

Nævnet skal bemærke, at de foretagne undersøgelser anses for relevante og omhyggelige, men at nævnet endelig har lagt vægt på, at der ikke blev taget kontakt til vagthavende øjenlæge med henblik på videre undersøgelse og behandling, hvilket nævnet finder, der burde, idet det var blevet oplyst, at et fremmedlegeme havde ramt øjet, og idet reservelæge ikke havde fundet dette.