Klage over krav om personligt fremmøde i forbindelse med aktindsigt

Praktiserende læge har handlet i strid med lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2 i forbindelse s anmodning om aktindsigt i sin journal i december 1999 og januar 2000.

Sagsnummer:

0122715

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Juridisk tema:

Aktindsigt i helbredsoplysninger

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Praktiserende læge <****> har handlet i strid med lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2 i forbindelse <****>s anmodning om aktindsigt i sin journal i december 1999 og januar 2000.

Den 22. december 1999 kontaktede telefonisk læge s sekretær, idet hun ønskede at få tilsendt en kopi af sin journal.

Den 30. december 1999 kontaktede atter telefonisk læge , idet hun skulle bestille noget medicin. Ved samme lejlighed spurgte hun til sin anmodning om aktindsigt. Læge anmodede hende om at møde op på klinikken, så de kunne gennemgå journalen sammen.

Den 31. januar 2000 henvendte sig på klinikken, idet hun ønskede journalmaterialet tilsendt. Læge tilbød i stedet at gennemgå journalmaterialet, hvilket afslog, idet hun ønskede journalmaterialet tilsendt.

Den 3. marts 2000 fremsendte læge en kopi af det samlede journalmateriale til .

Der er klaget over, at læge ikke gav aktindsigt i hendes journal, første gang hun anmodede om det.

Patientklagenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på, at den 22. december 1999 anmodede om aktindsigt, og at læge den 30. december 1999 som svar på anmodningen tilkendegav, at de kunne gennemgå journalmaterialet sammen.

Endvidere har nævnet lagt vægt på, at den 31. januar 2000 henvendte sig personligt, og at hun tilkendegav overfor læge , at hun ønskede journalmaterialet tilsendt, hvilket læge afslog, idet han i stedet tilbød, at de kunne gennemgå journalmaterialet sammen.

Nævnet kan oplyse, at det følger af § 21, stk. 2 i lov om patienters retsstilling, at en læge ikke kan stille krav om, at aktindsigten gives i forbindelse med en personlig gennemgang. Hvis patienten ønsker aktindsigten gennemført ved udlevering af en kopi af journalen, bør dette normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende for eksempel dokumenternes antal, karakter eller form.
.
Nævnet finder, at der ikke forelå særlige forhold, og har herved lagt vægt på, at journalens indhold er meget sparsomt.

Nævnet finder herefter, at læge har handlet i strid med reglerne i lov om patienters retsstilling § 21, stk. 2.