Klage over manglende svar på mammografiundersøgelse

Overlæge har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af den 30. april 1998 på reumatologisk afdeling, .Det skal desuden indskærpes overfor overlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.Speciallæge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af den 11. og den 24. marts, den 8. april 1997 samt den 22. april 1998 i sin konsultation.Praktiserende læge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af fra den 8. april 1997 til den 30. marts 1999 i sin konsultation.

Sagsnummer:

0122809

Offentliggørelsesdato:

20. marts 2001

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

Overlæge <****> har overtrådt lægelovens § 6, fordi han ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <****> den 30. april 1998 på reumatologisk afdeling, <****>.

Det skal desuden indskærpes overfor overlæge <****>, at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Speciallæge <****> har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> den 11. og den 24. marts, den 8. april 1997 samt den 22. april 1998 i sin konsultation.

Praktiserende læge <****>har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af <****> fra den 8. april 1997 til den 30. marts 1999 i sin konsultation.

 

Den 3. marts 1997 blev henvist af egen læge til undersøgelse hos speciallæge i gynækologi på grund af blødningsforstyrrelser.

Den 11. marts 1997 henvendte hun sig til speciallæge i gynækologi og obstetrik, fordi hun dagen før havde registreret hudforandringer omkring venstre brystvorte. Ifølge speciallæges journalnotat fandt han ved undersøgelsen ingen hudforandringer. Ved fornyet brystundersøgelse den 24. marts 1997 fandt han forandringer i brystet, som han tolkede som værende godartede knuder (fibroadenomatose). Han henviste til mammografi, som blev foretaget den 9. april 1997. Der fandtes ved undersøgelsen ingen mistanke om forandringer på grund af kræft, men udelukkende godartet knudedannelse.

Ved kontrolundersøgelse den 8. april 1997 oplyste , at hun var ophørt med at tage hormonbehandling. Speciallæge fandt ikke indikation for at genoptage behandlingen.

Den 26. februar 1998 blev indlagt akut på reumatologisk afdeling, , på grund af rygsmerter. Under indlæggelsen fandt overlæge en 5 x 3 cm stor fast knude i venstre bryst, og den 4. marts 1998 blev henvist til mammografi. Undersøgelsen blev foretaget den 16. marts 1998 på , og den 18. marts 1998 blev udskrevet. I udskrivningsnotatet blev det anført, at hun skulle til ambulant kontrol efter 4 - 6 uger ved overlæge , blandt andet med henblik på svar på mammografien.

Mammografien blev beskrevet den 23. marts 1998 på . Den viste, at der siden undersøgelsen i april 1997 var kommet forandringer i venstre bryst forenelig med en kræftknude.

Den 22. april 1998 var til kontrol hos speciallæge på grund af hedestigninger. Hun blev sat i hormonbehandling. Der blev ikke foretaget undersøgelse af brystet, da oplyste, at hun netop havde været til mammografi.

Den 30. april og den 6. august 1998 var til ambulant kontrol hos overlæge . Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til resultatet af mammografiundersøgelsen.

På grund af blodprøver, taget under indlæggelsen på reumatologisk afdeling, som viste tegn på uspecifik betændelsestilstand samt forhøjede levertal, blev der foretaget supplerende undersøgelse. Undersøgelsen viste aktivitetsophobning i højre side af maven, hvilket kunne tyde på, at der var noget unormalt. Da samtidig oplyste, at hun havde haft noget vekslende afføring, fik hun henvisning til organkirurgisk afdeling med henblik på undersøgelse af endetarm og tyktarm. Den 17. marts og den 23. april 1998 blev undersøgt på organkirurgisk afdeling (røntgenundersøgelse af tyktarmen og kikkertundersøgelse af endetarmen). Man fandt ikke holdepunkter for lidelse i mavetarmkanalen.

Det fremgår af udskrivningsbrevet fra reumatologisk afdeling, , til s egen læge , at der under indlæggelsen var fundet godartet knudedannelse i brystet, og at var sendt til mammografi, men at svaret endnu ikke forelå. Det fremgik endvidere, at hun skulle til ambulant kontrol efter 4 - 6 uger forudgået af blodprøvekontrol. Sidste kontrol i reumatologisk ambulatorium var i august 1998.

Den 19. november 1998 var til generel helbredsundersøgelse hos læge med henblik på førtidspension pågrund af ryggener. Brystet blev ikke undersøgt i denne forbindelse. Fra begyndelsen af december 1998 til den 30. marts 1999 kontaktede lægehuset flere gange på grund af hoste og smerter ved vejrtrækning. Den 30. marts 1999 henviste praktiserende læge hende til fornyet mammografi. I følge læge s udtalelse var han ikke på det tidspunkt orienteret om, at ikke havde fået svar på mammografien, som blev foretaget på .

Mammografien viste en kræftknude i venstre bryst, hvilket blev bekræftet ved mikroskopi af en vævsprøve. Den 10. maj 1999 blev opereret. Der var spredning af kræft til lym-
feknuderne i armhulen.

Der er klaget over, at speciallæge ikke sørgede for, at fik foretaget biopsi i april 1997, og over at ikke fik besked om resultatet af den mammografiundersøgelse, hun fik foretaget på i marts 1998, samt at der ikke blev foretaget biopsi i forbindelse med undersøgelsen.

Derudover er der klaget over, at s egen læge, , ikke foretog sig noget, da hun konsulterede ham ved flere lejlighed i tiden fra den 8. april 1997 til maj 1999, da hendes brystvorte var forsvundet helt ind i brystet, samt at hun ikke kunne få oplyst resultatet af den mammografi, der blev taget på i marts 1998.

Endelig er der klaget over, at fik hormonbehandling, efter at knuderne i brystet blev opdaget.

Patientklagenævnet finder ikke anledning til kritik af speciallæges behandling af den 11. og den 24. marts, den 8. april 1997 samt den 22. april 1998 i sin konsultation.

Nævnet har lagt vægt på, at var blevet henvist til speciallæge på grund af menstruationsblødningsforstyrrelse i forbindelse med overgangsalderen, og at hun i den forbindelse fik undersøgt brysterne to gange med to ugers mellemrum, idet hun syntes, at der var hudforandringer og noget at føle under brystvorten på det venstre bryst.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at speciallæge ved første undersøgelse ikke fandt noget abnormt hverken i brysterne eller i armhulerne, og det blev aftalt at gentage undersøgelsen i forbindelse med en planlagt udskrabning af slimhinden fra livmoderhulen.

Videre har nævnet lagt vægt på, at speciallæge ved den anden undersøgelse fandt nogen fortætning i vævet i venstre bryst og tolkede dette klinisk til at være ?fibroadenomatose? som er en godartet lidelse i brystet, hvor man finder en øget mængde af bindevæv og kirtelvæv i brystet ofte i form af små grynede knuder, og at blev henvist til mammografi. Ved mammografien blev den kliniske mistanke bekræftet, idet mammografidiagnosen var fibroadenomatose.

For så vidt angår, at speciallæge den 22. april 1998 satte i hormonbehandling med Kliogest, har nævnet lagt vægt på, at kontaktede speciallæge på grund af hedestigninger. Der havde ikke været nogen blødning i et år, og der blev foretaget en gynækologisk undersøgelse, som viste normale forhold.

Videre har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af journalen, at havde været gennem en lang række undersøgelser på grund af forhøjet blodsænkning, uden at man endnu havde fundet noget. Hun havde i dette undersøgelsesprogram fået foretaget mammografi for en måned siden.

Yderligere har nævnet lagt vægt på, at det ikke er nødvendigt at ophøre med østrogenbehandling på grund af fibroadenomatose.

Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om speciallæge havde sikret sig, at mammografien i marts 1998 var normal, før han påbegyndte behandlingen med hormoner, idet brystkræft er en kontraindikation til hormonbehandling.

Nævnet kan oplyse, at undersøgelser har vist, at kvinder i længerevarende hormonbehandling har en ganske let øget risiko for at udvikle brystkræft. Til gengæld er det også vist, at hormonbehandling kan fjerne gener ved overgangsalder, bedre blodkarrenes tilstand og forebygge knogleafkalkning og dermed give øget livskvalitet. Disse to modsat rettede faktorer må derfor altid opvejes mod hinanden, når man tager østrogene hormoner.

Patientklagenævnet finder anledning til kritik af overlæge behandling af den 30. april 1998 på reumatologisk afdeling, .

Nævnet har lagt vægt på, at havde et uafklaret sygdomsbillede, hvorfor det blev besluttet at få foretaget en mammografi, der blev bestilt den 4. marts 1998 og udført på den 16. marts 1998. Undersøgelsen blev beskrevet den 23. marts 1998. Resultatet viste uregelmæssigt mammaparenkym foreneligt med ondartet svulst. Røntgendiagnosen var: Diffus proces i venstre mamma - nytilkommet.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at det fremgår af udskrivningsnotatet den 18. marts 1998, at skulle komme til ambulant kontrol 4-6 uger senere ved overlæge bl.a. til svar på mammografien, og at det ikke fremgår af journalnotatet fra kontrollen den 30. april 1998, at der er givet svar på mammografiundersøgelsen, idet undersøgelsen er koncentreret om de leukocytskintigrafiske fund, der blev gjort under indlæggelsen.

Videre har nævnet lagt vægt på overlæge udtalelse til sagen, der bekræfter, at der ved konsultationen den 30. april 1998 ikke blev talt om mammografien.

På baggrund af ovenstående finder nævnet, at overlæge ikke har udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved at sikre sig, at svaret på mammografiundersøgelsen var fremsendt til relevant specialist eller have forsikret sig om, at var i et relevant udredningsprogram på baggrund af mammogra-fisvaret. Det skal desuden indskærpes overfor overlæge , at han viser større omhu i sit fremtidige virke.

Praktiserende læge har ikke overtrådt læge-loven ved sin behandling af fra den 8. april 1997 til den 30. marts 1999 i sin konsultation.

Nævnet har lagt vægt på, at ikke på noget tidspunkt har oplyst læge om den mammografiundersøgelse, der blev udført i marts 1998 på foranledning af reumatologisk afdeling, , og at læge aldrig fik besked om resultatet af den eller oplysning om det manglende svar herpå.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at læge den 19. november 1998 udførte en ?Generel Helbredsundersøgelse? på begæring af s kommune som led i en pensionssag, og at det fremgår, at der i forbindelse med denne erklæring ikke er udført nogen undersøgelse af brystet, men at de udførte undersøgelser alene vedrører skaden på klagers ryg efter rideulykken.

Videre har nævnet lagt vægt på, at læge har koncentreret sig om det væsentligste, og at brystundersøgelse eller underlivsundersøgelse kun skal udføres, såfremt der kan opstilles en indikation herfor.

Endelig har nævnet lagt vægt på, at læge henviste til mammografi ved konsultation den 30. september 1999, selv om han ikke var orienteret om, at der var udført mammografi et år før, og at dette er i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard.